DomůKomentářeCo čeká českou ekonomiku a naše peněženky v roce 2022?

Co čeká českou ekonomiku a naše peněženky v roce 2022?

-

Chtěl bych využít této příležitosti, abych popsal svoji predikci ekonomického vývoje v příštím roce.

Česká i světová ekonomika vstupuje do roku 2022 poměrně dynamicky. Základní trendy, které budou ovlivňovat budoucí ekonomický vývoj a započaly už letos a řadíme mezi ně – novou německou vládu, pokračující covidovou krizi včetně nových mutací i vývoj na energetických trzích. Směr politické práce bude určovat dění v Evropské komisi a Radě včetně historicky druhého předsednictví Česka v EU.

Nová vláda v Německu pod vedením Olafa Scholze představila koaliční smlouvu a politické priority 24. listopadu. Programové priority německé vlády jsou ambiciózní v klimatickém směru.

Evropská komise představila svůj program na rok 2022 již v říjnu. Obsahuje 42 politických iniciativ. Evropská komise navrhne certifikaci pro pohlcování uhlíku, Zelené dluhopisy budou hrát významnější roli a budou se podílet na financování dekarbonizace. Bude navržen evropský akt o kybernetické odolnosti. V oblasti sociálních práv pak půjde o nový Akční plán pro evropský pilíř sociálních práv. Další práce budou pokračovat na dohodě o celosvětové daňové reformě.

Na půdě Evropského parlamentu a Rady bude pokračovat přijímání legislativního balíčku Fit for 55, který byl představen v červenci roku 2021.

Česká národní banka na svých jednáních ve čtvrtém kvartálu rapidně zvýšila základní úvěrové sazby. Zvýšení úrokových sazeb se následně přelilo do sazeb komerčních produktů u komerčních bank.

Inflace v eurozóně za listopad byla kolem 5 %, v Česku 6 %

Již na zářiovém jednání Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny jsem upozorňoval zástupce České národní banky, že jejich predikce vývoje inflace ve Zprávě o měnové politice z léta 2021 je na základě aktuálního vývoje na energetickém trhu mimo realitu. ČNB predikovala v roce 2022 postupné snižování inflace až k inflačnímu cíli 2 %. Ve skutečnosti inflace již za listopad v eurozóně dosáhla 5 % a v Česku 6 % i přes zrušení DPH u elektřiny a zemního plynu.

Zdroj: ČNB: Zpráva o měnové politice – léto 2021

Protiinflačně bude v roce 2022 působit větší podíl očkovaných, stabilizace dodavatelských řetězců či politika centrálních bank, které omezí kvantitativní uvolňování a zvýší úrokové sazby. Naopak proinflačně bude působit rostoucí cena emisních povolenek a především vysoká cena komodit – nejen energií. Ceny emisních povolenek obchodovaných od roku 2005 na evropském trhu za posledních 12 měsíců vyrostli o 160 procent.

Stejně jako v září na Rozpočtovém výboru si i nyní myslím, že růst inflace v příštím roce bude vyšší než letos. V roce 2022 se tak stanou pro konzervativní investory zajímavé státní protiinflační dluhopisy Republiky, které garantují výnos nad úrovní inflace. Na druhou stranou bude vysoký úrok na dluhopisech zátěží státní pokladny. Končící fixace hypoték může dostat do problému část domácností.

Zvyšující se rozdíl úrokových sazeb mezi eurem a korunou

Zatímco ECB drží úrokové sazby kolem 0 %, ČNB 23. prosince již po několikáté zvýšila repo sazbu až na stávajících 3,75 %. Začínají se tak po delší době objevovat bankovní spořící účty, které nabízejí úrok přes 3 %, na druhou stranu roste úroková sazba na hypotékách a jiných půjčkách. Významný rozdíl by mohl způsobit, že se začne uzavírat více půjček a hypoték v euru. I když se ČNB snaží zvýšením úrokových sazeb zkrotit inflaci, tak velkou část faktorů způsobujících inflaci ovlivnit nemůže. Růst úrokových sazeb v ČR nepovede ke zlevnění dovážených komodit.

Zvýšení výdajů domácností

V čtvrtém kvartále roku 2021 byly české domácnosti postiženy dvěma šoky naráz. Růst silové elektřiny o 150 % a komoditní složky zemního plynu o 300 %. U elektřiny se pokles ceny neočekává. Kvůli těmto faktorům tak trvale vzrostou i ceny vytápění o v závislosti na komoditě, velikosti a energetické náročnosti nemovitosti. Očekávám proto zvýšený zájem o dotační program Zelená úsporám, který může pomoci například se zateplením nemovitosti nebo výstavbou střešní solární elektrárny. Realizace úsporných ekologických řešení a podpora obnovitelných zdrojů, které by mohly být financovány ve velkém pomocí Green Deal, tak může pomoci snížit závislost na dovozu energií, a tím v delším časovém horizontu stabilizovat cenu energií. Kromě energií se budou zvyšovat ceny i dalších položek spotřebitelského koše včetně potravin. Kvůli zvýšeným cenám komodit se prodraží i stavební práce.

Ať už bude ekonomický vývoj v roce 2022 jakýkoliv, přeji do nového roku hodně zdraví, lásky a úspěchů.

Text vychází z analýzy vypracované Jiřím Valentou, Tomášem Kopečným a Petrem Pletichou.

Přidejte si ParlamentníZprávy.cz ke svým zdrojům na Seznam.cz nebo Google News.

Tomáš Martínek
Tomáš Martínekhttps://www.tomas-martinek.eu
2017-2021 poslanec Parlamentu České republiky, podnikatel, univerzitní lektor