DomůZprávy a názoryTiskové zprávyDigitální byznys významně pomůže transformaci české ekonomiky

Digitální byznys významně pomůže transformaci české ekonomiky

-

(zajicek.blog.respekt.cz) Naše hospodářství čekají v brzké době velké změny. Situace v energetice a na trhu se surovinami se stane velmi omezujícím faktorem pro řadu odvětví nejen u nás, ale i v dalších zemích. Stejně tak i vypořádávání se s mezinárodními požadavky v oblasti životního prostředí. Jen to přišlo kvůli ukrajinské válce dříve, než jsme čekali. To se nepochybně podepíše na menším růstu HDP v České republice. Dnes významné sektory průmyslu a tradiční energetiky budou muset přihlédnout k nové situaci a přizpůsobit se jí.

V této situaci nabývá na významu digitální ekonomika. Čeští podnikatelé v ní představují v mnohých oblastech evropskou či světovou špičku. Už dávno neplatí, že by po úspěšném startu firmy v digitálním byznysu ji koupil někdo ze zahraničí, aniž by to přineslo efekt domácí ekonomice. Naopak. České firmy jsou schopné přilákat zahraniční kapitál, a přitom zůstávají zde. Možnost práce na dálku v digitálním světě zejména ve vývoji softwaru, je toho přirozenou součástí.

Digitální byznys proto patří mezi perspektivní obory, do nichž je třeba směrovat dostatečné zdroje pro jejich další rozvoj. A to včetně transformačních prostředků z EU. Přitom nejde o miliardové dotace, jde o odvětví, které je odolné vůči pandemickým či jiným krizím a nebude se dožadovat kurzarbeitů a dalších podpor. Je pro něj charakteristický pružný způsob práce, který umožní překonat i současné obtížné poměry na českém pracovním trhu.

Je proto třeba vytvořit jasnou legislativní podporu zaměřenou především na liberalizaci podnikatelského prostředí včetně nových forem digitálního byznysu při zachování rovných podmínek pro všechny subjekty na trhu. Digitalizace a digitální transformace přináší do existujících forem poskytování služeb nový, dříve nepoznaný rozměr, který zásadním způsobem ovlivňuje regulační schémata, která tu platila po dlouhá desetiletí. Ty je potřeba buď revidovat nebo je dokonce možné uvažovat o jejich úplném zrušení. Naopak se ukazuje, že dominantní postavení některých globálních digitálních platforem dokáže zásadním způsobem deformovat přirozené konkurenční prostředí a monopolizovat určitý typ služeb. Tam naopak stojí za úvahu, zda v zájmu zachování pestrosti svobodného trhu by neměla předvídatelná regulace vůči nadnárodním gigantům svůj pozitivní dopad.

Nezbytná bude digitalizace malých a středních podniků, které jsou z mého pohledu klíčovým segmentem našeho budoucího hospodářského růstu a které mohou díky digitální transformaci, automatizaci a robotizaci překonat rychleji dopady pandemie i válkou způsobené ekonomické krize.

Neméně důležitá je zásadní změna v českém vzdělávacím systému. Nejen, že do formálního vzdělávání potřebujeme přinést nové trendy a zaměření na kritické myšlení, práci s informacemi a posílení technických dovedností, ale potřebujeme prosadit principy celoživotního vzdělávaní a učení do našeho celého pracovního života. Je víc než jasné, že s tím, co se člověk naučí ve škole, nebude schopen vystačit v práci ani pár let po absolutoriu. Proto je potřeba nastavit urychleně motivační systém pro zvyšování profesní kvalifikace či rekvalifikace (upskills a reskills), který umožní včas změnit svoji odbornost či kompetenci pro takové povolání nebo pracovní pozici, kterou bude rychle se měnící trh práce potřebovat. Celý systém by měl vycházet z trvalého monitoringu trhu práce a jeho aktuálních nebo předpokládaných potřeb, což je možné zajistit jen v úzké spolupráci se zaměstnavateli. Spolehnutí se na existující nebo budoucí potřeby zaměstnavatelů bude dávat vysokou míru pravděpodobnosti, že lidé, kteří absolvují příslušný kvalifikační či rekvalifikační kurz, budou schopni na trhu práce sehnat odpovídající a dobře placenou práci a nebudou muset padat do záchranné sociální sítě úřadů práce.

Digitální kompetence budou hrát v budoucnu čím dál tím větší roli v pracovním uplatnění, a proto by se měl stát snažit i o proaktivní zapojení zástupců digitální ekonomiky do tvorby transformačních politik, aby využila jejich jedinečné poznatky a odborné znalosti při usnadňování digitální transformace především s ohledem na celosvětové trendy.

Samozřejmostí by měla být podpora veřejných investic do vědy a nových technologií včetně zvýšení investic do výzkumu a vývoje a podpora přístupu výzkumných pracovníků k vládním zdrojům, mezi něž patří zejména data. Stát disponuje bohatými datovými zdroji, s kterými ve většině případů neumí systematicky a efektivně pracovat, ale mnoho z nich by mohlo být užitečným základem pro základní nebo aplikovaný výzkum v oblastech, kde bude muset stát provést klíčové transformační či reformní kroky. Taková spolupráce by mohla opět přinést multiplikační efekty.

Vláda by měla být také aktivnějším hráčem v digitální politice na evropské úrovni. K tomu se naskýtá příležitost při nadcházejícím předsednictví České republiky. Věřím, že se v rámci předsednictví budeme snažit prosazovat politiku, která podpoří růst digitální ekonomiky a posílí růst inovací a využívání nových technologií zejména v segmentu malých a středních podniků. Měli bychom být schopni také posilovat obchodní vztahy a aktivně podporovat obchodní spolupráce s digitálně a technologicky vyspělými demokratickými zeměmi v rámci EU i za jejími hranicemi. Hledání společných projektů včetně vytvoření podmínek pro založení společných podniků, které by byly schopny znovuobnovit nebo zahájit výrobu některých důležitých a klíčových komponentů pro koncové technologické výrobky, by České republice mohlo přinést zajímavé pracovní a obchodní příležitosti, ale hlavně nové kompetence a know-how. Je podle mého názoru na čase, abychom hledali v Evropě alternativy k asijské dominanci v některých segmentech technologického rozvoje.

Pokud to celé doplníme silnějším tlakem na digitalizaci a digitální transformaci veřejné správy, což je jeden z klíčových ukazatelů pro ochotu zahraničních investorů zakládat u nás své podniky nebo pobočky, pak se z nás může stát skutečně konkurenceschopný a klíčový hráč přinejmenším na evropském trhu.

Respekt blog Zdeňka Zajíčka.

Přidejte si ParlamentníZprávy.cz ke svým zdrojům na Seznam.cz nebo Google News.

ODS
ODShttps://www.ods.cz
Občanská demokratická strana (ODS) je česká liberálně konzervativní pravicová strana založená v roce 1991.