Kodex autora

ParlamentniZpravy.cz publikují politické komentáře a další zajímavé příspěvky autorů, kteří mají dodržovat tento Kodex autora:

 • obsah publikovaných článků na webu musí být v souladu s platnými právními předpisy a dobrými mravy,
 • publikované články nesmí šířit nebo se podílet na šíření dezinformací či konspiračních teoriích,
 • informace třetích stran publikovaných v komentářích musí být uvedeny zdrojem – ideálně formou odkazu,
 • titulky či hlavní fotografie článků na webu nesmí záměrně uvádět čtenáře v omyl a v titulcích článků nesmí být uvedeny informace, které nejsou obsahem samotného článku (tzv. click-baiting),
 • autor dbá na pravopis a snaží se omezit překlepy, které případně okamžitě opraví,
 • články nesmí obsahovat vulgární či sexuální obsah,
 • články nesmí podporovat násilí, obtěžování, rasovou, náboženskou, politickou a národnostní nesnášenlivost, terorismus nebo organizovanou kriminalitu,
 • články nesmí bez právního důvodu zasahovat do dobré pověsti soukromých osob, obsahovat urážky, lži, pomluvy, ponižování nebo jinak snižovat lidskou důstojnost,
 • články nesmí navádět k porušování platných právních předpisů ani poskytovat informace, které mohou být k porušení platných právních předpisů využity,
 • použité fotografie musí být použity v souladu s autorským právem, musí se tak jednat o fotografie autora, fotografie, ke kterým má autor práva, nebo fotografie volně použitelné,
 • použitá videa a další prvky jsou vkládány přes embed kód tak, aby byla dodržena autorská práva tvůrce. 

Autor je v případě nalezené chyby či nesprávně publikované informace povinen uvést informaci na pravou míru a opravit. V případě, že bude docházet k opakovanému porušování Kodexu autora, bude autorovi omezen přístup k publikování nových komentářových příspěvků.

Komentáře publikují sami autoři automaticky. Provozovatel nenese odpovědnost za texty autorů, odpovědnost nese vždy konkrétní autor.

Na ParlamentniZpravy.cz kromě publikování politických komentářů publikujeme také doslovná tisková sdělení politických stran a hnutí.