DomůZprávy a názoryTiskové zprávyKomentář Lukáše Koláříká: Kriminalita ve virtuálním prostoru není imaginární, ale skutečná. Jak...

Komentář Lukáše Koláříká: Kriminalita ve virtuálním prostoru není imaginární, ale skutečná. Jak nenaletět internetovým šmejdům?

-

Praha, 23. února 2022 – Dostali jste e-mail od právního zástupce právě zesnulého bohatého příbuzného, o kterém jste dosud nevěděli? Psal vám právoplatný africký princ, který se domáhá svého bohatství? Ozval se vám diplomat, generál nebo politik, protože potřebuje vaši pomoc? Obdrželi jste nabídku setkání s oblíbeným hercem nebo zpěvákem? Ve všech případech po vás odesílatel zprávy požadoval zaslání financí na uvedený účet. Krom toho šlo ve všech případech o podvod. Právě na tyto formy kriminality páchané v kyberprostoru reaguje nová koncepce, kterou představilo Ministerstvo vnitra na dnešním zasedání vlády.

Podobně jako lživé zprávy podněcující nenávist, výhružky nebo nebezpečné sledování jsou i podvody, které se výrazně prosadily po nástupu informačních technologií, jedním z klíčových témat vládou schválené kocepce. Prakticky stoprocentní pokrytí internetem totiž znamená nejenom možnost jednoduchého přístupu k informacím, ale pro zločince i rozšířené pole působnosti. A protože na nástup nových médií reagovali kriminálníci, musí tak učinit i stát pro ochranu svých občanů.

Mezi nejčastěji používané podvody patří snahy o vylákání peněz pod nejrůznějšími záminkami. Kdo si myslí, že jemu se to stát nemůže, měl by přidat na opatrnosti. Triky podvodníků jsou široké a často i cílené podle osobního profilu uživatele. Jaké jsou některé z nich?

Vylákání financí pod záminkou kontaktování falešnou bankovní/finanční společností
Dorazí vám e-mail s dotazem na vaše heslo, které musíte vyplnit v odkazu. Avizovaným důvodem je většinou zvýšení bezpečnosti nebo tvrzení, že vaše heslo bylo zcizeno a vy si nyní musíte vygenerovat nové.
POZOR! Banky tímto způsobem nikdy nekomunikují. Své heslo nikdy nezadávejte jinam než do ověřených aplikací bank a institucí, kam se přihlašujete.

Pošlete XY euro, aby vám mohla být doručena zásilka
Podvodníci skrytí za adresy velkých přepravců z vás chtějí vylákat částku pomocí online převodu. Pokud maily chodí v době, kdy jste si nic neobjednali, rozpoznáte je snáze. Podvodníci je však používají zpravidla v obdobích, kdy lidé často nakupují – před Vánoci a dalšími svátky.
POZOR! Pokud přepravci vyžadují úhradu před doručením zboží, nečiní tak v e-mailech. Na zprávu nereagujte a nic neplaťte.

Nigerijský princ, válečný veterán, bohatý strýc bez dědice
Různé fiktivní identity s tklivým příběhem o tom, že jedině vy můžete pomoci právoplatnému dědici, případně právě vy jste tím dědicem. Stačí maličkost – poslat finanční obnos na účet a následně pohádkově zbohatnete.
POZOR! Jde o několik desítek let starý trik, který se jen opakuje v různých obměnách s různými postavami a příběhem. Skutečné zůstává jen vaše případné okradení. Podobně jako se to stalo jednomu nejmenovanému komunistickému politikovi – opakovaně.

Podvodné e-shopy
Jeden z hůře identifikovatelných podvodů. Než se zjistí, že za e-shopem, který se svou podobou nijak neliší od běžných online obchodů, nestojí žádný živnostník, ale podvodník, může napálit mnoho lidí.
POZOR! Nejjednodušší cestou, jak ověřit poctivost internetových stránek, je přečtení nezávislých recenzí. I v případě, že naleznete řadu pochvalných recenzí, ale e-shop byl vytvořen teprve nedávno, je na místě prověřit pravost uvedených postřehů.

Nabídka práce s podmínkou počátečního vkladu
Jedno ze starších podvodných schémat spočívá v tom, že se zapojíte do aktivity, o které vám více sdělí kontakt, kterému musíte nejdřív zaplatit.
POZOR! V čem trik spočívá? Až zaplatíte, dozvíte se, že stejnou zprávu, kterou jste dostali, máte napsat vašim příbuzným, přátelům a dalším kontaktům. Z nich vylákáte peníze stejným způsobem a pak už budete jenom bohatnout z toho, co vám dají ostatní. Jde o klasickou pyramidovou hru, na které zbohatne jen úzká skupina podvodníků. Chcete se nechat okrást a pak sami okrádat vaše okolí?

Výhružky, urážky, pronásledování, šikana
Velmi častý způsob chování tzv. internetových trollů spočívá v zastrašování osob, které jsou nepohodlné především na základě rozdílného názoru. Bohužel tento druh komunikace neprovozují pouze jednotlivci, ale i politické organizace a instituce, aby podpořily své zájmy a zastrašily a pomluvily své nepřátele.
POZOR! Ačkoliv internet umožňuje anonymní komunikaci, jsou osoby, které se dopouštějí trestných činů, vystopovatelné. Pokud se stanete obětí podobného jednání, neváhejte to řešit s policií. Bohužel, v zahraničí je již řada případů, kdy lidé na základě lží a podobných zpráv zaútočili na veřejně činné osoby a usmrtili je.

Seznam druhů trestné činnosti, na které se Koncepce rozvoje schopností Policie České republiky v oblasti trestné činnosti páchané v kyberprostoru zaměřuje:

Podvodná jednání – Mezi tyto skutky lze zařadit podvodné e-shopy, které vznikají pod záminkou vylákání finančních prostředků a po krátké době existence takovýto e-shop zaniká.
Do daného jednání lze zahrnovat také podvody prostřednictvím podvržených e-mailů nebo krádeže peněz z bankovních účtů za pomoci phishingu.
Dalším takovým typem podvodného jednání může být tzv. Blagging, tedy podvod na internetu, který využívá sociálního inženýrství je tzv. CEO – „Command Executive Order“ – jde o fiktivní příkaz oprávněného k provedení nějaké činnosti

Mravnostní trestné činy – typicky kvalifikované jako Ohrožování výchovy dítěte dle ust. § 201 trestního zákoníku, Šíření pornografie dle ust. § 191 trestního zákoníku, Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií dle ust. § 192 trestního zákoníku, Zneužití dítěte k výrobě pornografie dle ust. § 193 trestního zákoníku, Účast na pornografickém představení dle ust. § 193a trestního zákoníku a v neposlední řadě Navazování nedovolených kontaktů s dítětem dle ust. § 193b trestního zákoníku.

Trestné činy proti autorskému právu – typicky kvalifikované jako Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle ust. § 270 trestního zákoníku

Násilné projevy a „hate crime“ – typicky kvalifikované jako Vydírání dle ust. § 175 trestního zákoníku, Nebezpečné vyhrožování dle ust. § 353 trestního zákoníku, Nebezpečné pronásledování (známé také pod pojmem stalking) dle ust. § 354 trestního zákoníku nebo také Šíření poplašné zprávy dle ust. § 357 trestního zákoníku
Sem patří i extremistické projevy mající povahu trestného činu Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob dle ust. § 355 trestního zákoníku, Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod dle ust. § 356 trestního zákoníku a další.

Obchodování se zakázanými komoditami na internetu – kyberprostor může být využíván rovněž k prodeji či nákupu komodit, jejichž volný prodej je zakázán. Může se jednat o nelegální prodej zbraní, chemických látek, výbušnin, ale kupříkladu i exotických zvířat

Legalizace výnosů z trestné činnosti prostřednictvím virtuálních měn – pachatelé stále častěji využívají k legalizaci výnosů z trestné činnosti, tedy „praní peněz“, anonymizační možnosti, které jim nabízí různé virtuální měny (Bitcoin, Ethereum, Litecoin a další).

Drogová trestná činnost páchaná v kyberprostoru – typicky kvalifikovaná jako Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy dle ust. 283 trestního zákoníku, případně jako Šíření toxikomanie dle ust. § 287 trestního zákoníku nebo Výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem dle ust. § 288 trestního zákoníku a další.

Další informace naleznete na stránkách Ministerstva vnitra.

Autor Lukáš Kolářík je náměstkem ministra vnitra ČR.

Přidejte si ParlamentníZprávy.cz ke svým zdrojům na Seznam.cz nebo Google News.

Piráti
Pirátihttps://www.pirati.cz
Česká pirátská strana (registrovaná zkratka Piráti) je česká liberálně progresivní politická strana založená v roce 2009.