DomůZprávy a názoryTiskové zprávyPiráti podporují pomoc zdravotně znevýhodněným a rodičům. Úřad kontrolující hospodaření stran musí...

Piráti podporují pomoc zdravotně znevýhodněným a rodičům. Úřad kontrolující hospodaření stran musí začít fungovat

-

Praha, 11. října 2022 – Levnější a dostupnější energie, podpora rodičů a zdravotně znevýhodněných patří mezi body dnes představené Piráty, které bude Sněmovna na své aktuální schůzi projednávat pro zlepšení ekonomické situace občanů. Vedle toho Piráti připomněli témata spojená s modernějším fungováním státu. Patří mezi ně posílení nezávislosti médií, lepší dohled nad financováním politických stran, modernizace autorského práva pro 21. století i usnadnění života občanů zavedením digitalizace. Piráti se budou v tomto týdnu zasazovat o projednání těchto bodů na plénu Poslanecké sněmovny a schválení návrhů upravujících zmíněné oblasti.

Místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová představila vládní návrh řady změn, které zlepší podporu cílenou na zdravotně znevýhodněné: „Přicházíme s další pomocí, která reaguje na rostoucí inflaci a s tím související cenou energií. Jednou ze skupin, které jsou růstem cen nejvíce ohrožené, jsou právě zdravotně postižení. Balíček podpory zdravotně znevýhodněných se týká příspěvku na mobilitu a například zvláštních pomůcek. Nově zavádíme také možnost pro otce využít otcovské dovolené v případě úmrtí miminka. Cílem je pomoci oběma rodičům vyrovnat se s nenadálou situací. Stejně tak je v návrhu pohřebné pro nenarozené děti. Možnost důstojného rozloučení je nesmírně důležitá. Dalším tématem, které je pro děti a jejich uzdravování důležité, je, aby u nich byl v případě nemoci nebo úrazu rodič přítomen například v nemocnici. To, že děti patří k rodičům, a v nemoci zejména, má být i předmětem metodiky připravované na Ministerstvu zdravotnictví.”

Jakub Michálek, předseda Poslaneckého klubu následně popsal tři návrhy, které budou Piráti v tomto týdnu prosazovat. Prvním z nich je skutečná digitalizace státu: „Digitalizace je vlajkovou lodí Pirátské strany. Chceme, abychom si mohli zařídit veškeré administrativní věci přes telefon, nejen na úřadech. Bohužel zkušenosti z řady oblastí ukazují, že jednotlivá ministerstva mají malou podporu z centrální úrovně a veškerou agendu si zařizují po svém. Proto prosazujeme zřízení Digitalizační a informační agentury, která bude zavádění digitalizačních standardů řešit koncepčně. Nechceme, aby jednotlivé resorty objevovaly kolo a stavěly si jen na svém písečku. Přál bych si, aby tento projekt získal podporu i opozice, protože kolegové z ANO se k centrální koordinaci digitalizace kdysi hlásili a tento bod byl součástí jejich programu.”

Na dalším představeném návrhu rovněž existuje koaliční shoda. Jedná se o posílení nezávislosti České televize a Českého rozhlasu. „Před volbami jsme slíbili voličům, že změníme systém, který umožňuje vítězné straně ovládnou veřejnoprávní média. Proto rozdělíme pravomoc jmenování členy mediálních rad oběma komorami Parlamentu, tedy nově i Senátem. Vedle toho dojde ke zrušení možnosti odvolávat radu jako celek Sněmovnou, aby nedocházelo k účelovému nahrazování členů rad novou politickou reprezentací,” informoval Michálek.

Tento týden se má projednat i zlepšení kontroly politických stran. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí se dočká zpřesnění kompetencí mezi ředitelem a členy kolegia. Piráti také navrhli ministerstvu vnitra, aby kontrola financí politických stran byla možná i v období mimo volební kampaň, byl registr smluv pro politické strany a označeny billboardy. „Politické strany na sebe při tvorbě zákona zapomněly. Povinnosti nařídily všem možným institucím, ale samy příkladem nešly,” dodal Michálek.

Hlasovat se bude také o zlepšeních v povolování a provozování obnovitelných zdrojů, které připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu. „Chceme levnější a dostupnější energie pro domácnosti i firmy. Abychom nebyli závislí na rozmarech nějakého diktátora, jestli budeme topit či svítit. A také chceme chránit přírodu a snižovat závislost na fosilních palivech. V tom hrají klíčovou roli obnovitelné zdroje, například soláry. Právě proto Ministerstvo pro místní rozvoj pod vedením Ivana Bartoše připravilo zcela zásadní zjednodušení povolování a provozování všech obnovitelných zdrojů energie včetně instalace solárních panelů. Jedná se o první krok na cestě za podporou komunitní energetiky. Reagujeme tak na přání řady občanů, firem i obcí a měst,” představila návrh poslankyně Klára Kocmanová.

Modernizace autorského zákona do reality 21. století a respektování umělecké svobody je jeden z hlavních cílů Pirátů od jejich vzniku. „Zajistit ochranu a licencování autorských práv na internetu, stejně jako spravedlivou odměnu pro autory. To je cíl, který jsme si jako Piráti dlouhodobě vytyčili a ke kterému se i vláda zavázala zavedením evropské směrnice o autorském právu. Našimi pozměňovacími návrhy rušíme nadbytečné povinnosti a chráníme uživatele internetu před sledováním a před preventivním blokováním obsahu. Současně klademe důraz na smluvní svobodu a zastali jsme se menších, nezávislých médií, která nebudou muset pod střechu jednoho “povinného” kolektivního správce, který by rozhodoval o distribuci poplatků za sdílení mezi všechna média, ale budou si moci svobodně vybrat, zda budou chtít do kolektivní správy vstoupit dobrovolně,” okomentovala Kocmanová.

Představila i další návrhy, kterými se ruší absurdní povinnosti jako hlásit produkci vlastní hudby OSA nebo produkci skladeb, kde vypršela ochranná lhůta. „Také se zastáváme podnikatelů s malým provozem, jako jsou např. železářství. Ti díky našemu návrhu ušetří za zbytečné poplatky, které teď musí platit, když má prodavač v práci sám pro sebe puštěné rádio. Díky těmto návrhům dostaneme autorské právo blíž realitě a zrušíme ty poplatky OSE, které nedávají smysl,” uzavřela Kocmanová.

Přidejte si ParlamentníZprávy.cz ke svým zdrojům na Seznam.cz nebo Google News.

Piráti
Pirátihttps://www.pirati.cz
Česká pirátská strana (registrovaná zkratka Piráti) je česká liberálně progresivní politická strana založená v roce 2009.