DomůKomentářePseudoreferenda na odtržení okupovaných území Ukrajiny: Co Rusko plánuje udělat a jak...

Pseudoreferenda na odtržení okupovaných území Ukrajiny: Co Rusko plánuje udělat a jak tomu zabránit?

-

Bez ohledu na množství zahraničních ukrajinských uprchlíků i na deportované Ukrajince do Ruska plánuje Rusko provedení pseudoreferend na okupovaných územích. Ukrajinská OPORA k tomu vydala článek, který přinášíme v českém znění:

Rusko se připravuje na pořádání pseudoreferend na ukrajinských územích. Výsledky těchto falešných referend vytvoří „právní důvody“ pro to, aby Rusko anektovalo ukrajinská území a požadovalo, aby svět anexi uznal nebo ji konečně přijal, také možná tím, že se uchýlí k jadernému vydírání. Výsledky „hlasování“ budou neplatné, ale výrazně ovlivní situaci na Ukrajině i mimo ni, například ve vojenské, humanitární a politické oblasti. Je třeba urychleně čelit ruským plánům. Civil Network OPORA vypracovala doporučení pro Ukrajinu a další země ohledně možných protiakcí. Analyzovali jsme hrozby vyvolané pseudoreferendem pro obyvatele okupovaných území, pro Ukrajinu a pro celý svět a zhodnotili přípravu na hlasování.

Jak probíhá příprava na pseudoreferenda?

Zástupci Ruska oznámili zahájení příprav na konání pseudoreferend na dočasně okupovaných ukrajinských územích. Datum pseudohlasování nebylo oznámeno, ale předpokládá se, že v Záporoží a Chersonské oblasti se bude konat 11. září 2022. V Doněcké a Luhanské oblasti Rusové doufají, že uspořádají fiktivní referenda, pokud budou oba regiony zcela dobyty.

Dne 23. července 2022 oznámili šéfové ruských okupačních správ, že začali zřizovat volební komise pro referendum v Záporožské oblasti a v Chersonské oblasti. 30. července bylo oznámeno, že okupační administrativy plánují požádat Ústřední volební komisi Ruska o pomoc při přípravě referend. To může naznačovat problémy s náborem lidí z okupovaných území do volebních komisí a problémy se zdroji. CEC Ruska se nezúčastnila pseudoreferenda na Krymu v roce 2014, protože to odporuje oficiální ruské propagandě o „sebeurčení regionů“. Je však možné, že se nyní do procesu zapojí i CEC.

Okupanti nemají přístup k seznamům voličů, protože Ústřední volební komise Ukrajiny 24. února znepřístupnila státní seznam voličů. Na okupovaných územích však shromažďují osobní údaje obyvatel. Rusové si pravděpodobně sestavují vlastní seznamy voličů. Kromě toho okupační úřady ukradly volební dokumentaci ze Státního archivu Chersonské oblasti.

Před fiktivními referendy pořádají okupanti veřejné kampaně, kde se účastníci zasazují o připojení regionů k Rusku. Tyto kampaně mají vytvořit iluzi, že výsledky „hlasování“ vyjádřené Rusy odrážejí vůli místních obyvatel. Varovala před tím jak Bezpečnostní služba Ukrajiny, tak Hlavní zpravodajský odbor Ministerstva obrany Ukrajiny.

Informoval zejména o tom, že se rekrutují lidé k účasti na kampaních na podporu pseudoreferend. Navíc se jim rozdává takzvaná humanitární pomoc neboli peníze. Akce se účastní členové prokremelských nevládních organizací, jako jsou ‚Rosmolodyozh‘, ‚Molodaya Gvardiya‘, ‚Volontery za Rossiyu‘, ‚My Vmeste s Rossiyey‘. V zásadě mezi tyto organizace patří Rusové, kteří napodobují podporu Ruska mezi místními obyvateli a pomáhají ruským médiím natáčet zinscenované propagandistické příběhy.

K legitimizaci pseudoreferend tam budou pozváni „mezinárodní pozorovatelé“. Uvedl to šéf ruských okupačních úřadů v Záporožské oblasti Volodymyr Rogov. Zapojení takových „pozorovatelů a expertů“ je pro Rusko běžnou praxí, ale Evropská platforma pro demokratické volby (EPDE) to opakovaně kritizovala a doporučuje neuznávat závěry „pozorovatelů“ najatých Ruskem za legitimní.

Obyvatelé dočasně okupovaných území čelí přesvědčování, aby podpořili připojení k Rusku. Jakékoli názory proti okupačním úřadům a proti fiktivním referendům jsou považovány za výzvy k extremismu. Navzdory tomu Ukrajinci na dočasně okupovaných územích vystupují proti útočníkům formou podzemního odporu.

Jak se Rusko připravuje na pořádání pseudoreferend na dočasně okupovaných ukrajinských územích

Před konáním falešných referend se Rusové snaží v maximální možné míře převzít kontrolu nad životy lidí na dočasně okupovaných ukrajinských územích.

Toho je dosaženo informační blokádou a šířením ruské propagandy; prostřednictvím rozpadu ekonomických vazeb se zbytkem Ukrajiny; prostřednictvím nucené pasportizace obyvatel a vytvoření systému orgánů činných v trestním řízení.

Na okupovaných územích vzniká okupační policie

Na začátku okupace v Chersonské a Záporožské oblasti byli do okupační policie verbováni lidé z Krymu a dříve okupovaných ukrajinských území. V červenci byla vytvořena dočasná oddělení Ministerstva vnitra Ruska a byli přivedeni ruští policisté. Je zřejmé, že jde o součást příprav na pseudoreferenda. Kromě toho by to mělo vytvořit dojem zákona a pořádku pro ruská propagandistická média. Ruská policie navíc pod rouškou boje proti extremismu neustále represuje občany za to, že odmítají spolupracovat s okupanty a že podporují Ukrajinu.

Okupanti výměnou za pomoc sbírají údaje o Ukrajincích

Rusové využívají humanitární katastrofu, kterou vytvořili, ke sběru osobních údajů Ukrajinců a hledání lidí, kteří se mohou zapojit do pseudoreferend za peníze a jídlo. Pod rouškou humanitární mise je na jihu Ukrajiny aktivní strana ruských úřadů „Jedinja Rossija“ (doslova – Jednotné Rusko). Pod značkou této strany je lidem poskytována humanitární pomoc. Pomáhá sestavit registry těch, kteří pomoc potřebují, a těch, kteří ji již obdrželi.

Okupanti přerušují ekonomické vazby se svobodnou Ukrajinou

Navíc Rusové výměnou za hotovostní pomoc dostávají data o lidech a zapojují je do svých propagandistických aktivit. Rusové zároveň vyzývají obyvatele dočasně okupovaných území k používání rublů a uměle snižují sazbu na 1,5 rublu za 1 hřivnu, zatímco průměrná sazba v bankách je 2,6 rublu za 1 hřivnu. Potraviny a služby jsou proto při platbě v hřivnách dražší. Kromě toho okupační správa ukládá podniku povinnost uvádět ceny a přijímat platby v hřivnách i v rublech a neustále sleduje, zda je to dodržováno. Podniky působící na okupovaných územích jsou Rusy nuceny registrovat se u nově vytvořených „majetkových fondů“. Pokud se tak nestane, okupanti zkonfiskují obchody a majetek.

Rusové nutí obyvatele okupovaných území, aby akceptovali ruské pasy

Díky nucené pasportizaci také sbírají data o Ukrajincích a hledají lidi (ne)loajální k okupantům. Navíc díky lidem, kteří souhlasí s obdržením ruského pasu, si okupanti vytvářejí obrázek ospravedlňující válku a případná fiktivní referenda.

Putin v červenci zjednodušil Ukrajincům proceduru získání ruského občanství. Navíc na dočasně okupovaných územích Rusové rozmístili řadu institucí, které vydávaly ruské pasy. Ve městě Melitopol bylo otevřeno zastoupení Ruské migrační služby.

S přihlédnutím ke zkušenostem z dříve okupovaných ukrajinských území mohou deportovat, zbavit práva na bydlení, zabavit majetek atd. za odmítnutí převzetí ruského občanství.

Rusové blokují ukrajinské informace na dočasně okupovaných územích

K zavedení informační blokády Rusko využívá zabavenou infrastrukturu umístěnou na okupovaných územích. Od března 2014 do července 2022 se Rusové na všech dočasně okupovaných územích Ukrajiny zmocnili nejméně 131 zařízení mediální infrastruktury, jako jsou televizní věže, opakovače nebo rozhlasové vysílače. Od 24. února 2022 bylo zabaveno nejméně 48 objektů.

Místní novináři na dočasně okupovaných územích byli uneseni a bylo jim vyhrožováno. Konkrétně od 4. července 14 regionálních a 53 místních televizních společností, jakož i 18 regionálních a 47 místních rozhlasových společností ukončilo vysílání. To je asi 15 % všech provozovatelů vysílání na Ukrajině. Obyvatelé okupovaných území nyní zůstávají prakticky bez místních zpráv.

Nejméně 46 ukrajinských poskytovatelů internetu muselo ukončit provoz na okupovaných územích. Někteří poskytovatelé internetu byli vydíráni , aby se připojili k ruským sítím, jiní byli zabaveni okupačními úřady a provoz byl přesměrován přes ruské poskytovatele. Ty ukrajinské regionální online publikace, které mohly pokračovat v provozu na okupovaných územích, byly nakonec Roskomnadzorem zablokovány a místním obyvatelům se staly nedostupnými.

Na dočasně okupovaných ukrajinských územích Rusko rozmístilo síť šířících lží

Rusové s pomocí ukořistěné ukrajinské techniky vysílají na okupovaných územích ruskou televizi a rozhlas a vytvářejí nové zdroje propagandy. Konkrétně od 24. února ruské okupační úřady spustily televizní kanály „Tavria“, „ZaTV“ a „Novyj Mariupol“. Začali tisknout noviny pod místními značkami „Priazovsky Rabochiy“, „Nadnepranskaya Pravda“, „Zaporizhzhya Vestnik“ a „Kachovsky Vestnik“ a vytvořili četné online zpravodajské zdroje.

Rusové však propagandu šíří převážně prostřednictvím Telegramu. Po 24. únoru vytvořili více než 100 telegramových kanálů zaměřených na obyvatele dočasně okupovaných území nebo míst, která měli Rusové v úmyslu obsadit. Některé z těchto kanálů byly vytvořeny v předvečer invaze — 20. až 23. února. Některé z nich byly vytvořeny jako oficiální kanály okupačních úřadů; jiní napodobují místní média a zpravodajské zdroje a šíří ruské dezinformace o vojenských akcích na území Ukrajiny. Spojení těchto kanálů s Ruskem potvrdila Bezpečnostní služba Ukrajiny.

Do značné míry si Rusko začalo připravovat půdu pro současné protiprávní jednání, když pořádalo pseudoreferenda na okupovaném Krymu a v části Doněcké a Luhanské oblasti. Zatímco však v roce 2014 Rusko skrývalo agresi napodobováním „lidových iniciativ“, nyní jednají otevřeně. Stejně jako v roce 2014 plánují přimět svět čelit faktu nezákonné anexe a doufají, že nedostanou žádnou důraznou odpověď na porušování mezinárodního práva. Potěší nyní mezinárodní organizace a civilizovaný svět očekávání Ruska?

Hrozba ruských pseudoreferend na ukrajinských okupovaných územích

Rusko zesílí své vydírání světa použitím jaderných zbraní

Pokud budou po pseudoreferendech ukrajinská území násilně připojena k Rusku, dá to Rusku důvod prohlásit, že na jejich „nová území“ nelze zaútočit. Pravděpodobně budou ruští vůdci tvrdit, že mohou použít jaderné zbraně k ochraně všech ruských území, včetně těch nelegálně napadených, pokud se je Ukrajinci pokusí osvobodit.

Rusko se uchýlí k jadernému vydírání, aby vyvinulo tlak na západní státy, aby je přiměly k dialogu a de facto uznaly připojení ukrajinských území k Rusku.

V červnu 2022 Putin podepsal dekret, který určuje, v jakých případech se Rusko bude moci „bránit“ proti vnějším hrozbám jadernými zbraněmi. Výčet těchto „hrozeb“ je však mimořádně široký a pouze prezident Ruska má právo vykládat podmínky použití jaderných zbraní. Navíc „hrozby“ Rusku může vykonstruovat i samotná ruská propaganda. Například falešné obvinění Ukrajiny z vývoje nebo použití zbraní hromadného ničení může přispět k tvrdším jaderným hrozbám. Rusko navíc po pseudoreferendech může na nově anektovaném území rozmístit jaderné zbraně, jako to udělalo na okupovaném Krymu: bylo tam rozmístěno 39 vozidel, která lze použít jako nosiče jaderných zbraní.

Rusko obnoví nucenou mobilizaci na okupovaných územích s větší vervou

Řada mezinárodních nástrojů chrání civilisty na okupovaných územích. Zejména článek 51 Ženevské úmluvy o ochraně civilních osob v době války stanoví, že obyvatelé okupovaných území nemohou být nuceni do ozbrojených sil okupační mocnosti; není povolen žádný nátlak nebo propaganda, jejímž cílem je zajistit dobrovolné zařazení do armády. Rusko již dříve hrubě porušilo tuto a další úmluvy a vynutilo si mobilizaci obyvatel okupovaných částí Doněcké a Luhanské oblasti. Po fiktivních referendech však bude Rusko považovat obyvatele okupovaných území za své občany, kteří podléhají odvodu podle pravidel platných pro zbytek Rusů. To pravděpodobně povede ke zvýšení rozsahu nucené mobilizace.

Rusko bude nadále násilně vydávat Ukrajincům ruské pasy

Článek 45 Haagských předpisů o zákonech a obyčejích války na zemi říká, že je zakázáno nutit obyvatele okupovaného území, aby přísahali věrnost nepřátelské mocnosti. Rusko však toto ustanovení porušuje a nutí Ukrajince přijímat ruské pasy.

Primárním důvodem je identifikovat lidi, kteří mají odpor k Rusku a proukrajinským aktivistům, a potlačit je. Lidé, kteří odmítli ruské pasy, budou mít omezený přístup k sociální pomoci, lékařským službám, vzdělání, práci atd., jak to bylo realizováno na okupovaném Krymu. Pokud jde o lidi, kteří souhlasí s obdržením ruského pasu, Rusko je bude považovat za své vlastní občany a bude mít širší pravomoc je v případě potřeby stíhat. Děti narozené po 24. únoru 2022 v Chersonské oblasti automaticky dostávají ruské občanství, uvedli okupanti.

Na okupovaných územích bude vysazeno více etnických Rusů a ruského jazyka

Například od roku 2014 se na Krym přistěhovalo půl milionu ruských občanů, zatímco asi 30 000 krymských Tatarů uprchlo před politickým pronásledováním. Poloostrov opustilo více než 100 000 ukrajinských občanů. Aby Rusko uměle přilákalo Rusy na okupovaná území, poskytuje jim hotovostní pomoc, proplácí náklady, poskytuje bydlení atd. Mezitím Rusko již oznámilo přechod škol na dočasně okupovaných územích Chersonské a Záporožské oblasti na ruské učební osnovy od 1. září. V některých regionech, zejména v Mariupolu, již probíhá „deukrajinizace“ vzdělávacího procesu. Kromě toho bude Rusko také zasahovat do náboženského života občanů, jako to již učinilo na Donbasu a na Krymu.

Jaká rizika plynou z pseudoreferend pro Evropu?

Rusko ignoruje a hrubě porušuje zásady mezinárodního práva, jako je zásada nedotknutelnosti státních hranic. Od začátku totální invaze se Rusové dopustili nejméně 17 500 zločinů agrese a válečných zločinů na území Ukrajiny. Vzhledem k tomu bude pouhá možnost konání fiktivních referend na okupovaném území Chersonu a Záporoží, jakož i v Doněcké a Luhanské oblasti znamenat, že Rusko může nadále jednat v rozporu s mezinárodním právem. Vladimir Putin se nejen snaží zcela zničit Ukrajinu, ale má také svůj vlastní nápad na obnovu ruského impéria. Vzhledem k tomu, že Rusko hraničí s mnoha evropskými státy (kromě toho Rusko ve skutečnosti kontroluje Bělorusko), úspěšné konání pseudoreferend a absence rázné a účinné reakce na ně ze strany ostatních států pouze posílí invazní ambice Ruska a znemožní diplomatické jednání na politická rozhodnutí Ruska.

Jak zastavit ruský scénář: doporučení od OPORA

V roce 2014 Rusko okupovalo ukrajinský Krym a od světového společenství se mu nedostalo náležité silné reakce. Mezinárodní instituce se tehdy omezily na deklarace a rezoluce o neústavnosti, nezákonnosti a nezákonnosti pseudoreferenda pořádaného Ruskem na Krymu. Ve skutečnosti se vše scvrklo do pasivního přijetí ruské anexe Krymu. Nyní je třeba vzít v úvahu zkušenosti z minulé anexe, aby bylo možné předvídat plány Ruska a brát je za potenciální hrozbu.

Partnerské státy by měly posílit vojenskou pomoc Ukrajině a více tlačit na Rusko sankcemi, aby Ukrajina osvobodila okupovaná území.

Rusko musí být uznáno jako státní sponzor terorismu. Za tímto účelem musí podle zákonů USA ministr zahraničí určit, že ruská vláda opakovaně podporuje činy mezinárodního terorismu. Dosud byly jako státní sponzory terorismu uznány pouze Kuba, Severní Korea, Írán a Sýrie. Získáním tohoto statutu stát automaticky podléhá mocným sankcím (omezená vnější pomoc USA; zákaz vývozu a prodeje obranných produktů; kontrola vývozu zboží dvojího užití atd.). Navíc jsou uvaleny sankce na země, které pokračují v obchodování se státem sponzorujícím terorismus.

Kromě toho je nutné urychleně aktualizovat seznamy osobních sankcí a aplikovat je na ruské představitele podílející se na nezákonné integraci ukrajinských území do Ruska a přípravě pseudoreferend.

Rusko by mělo být vyloučeno z mezinárodních organizací. Zejména by měli zvážit zbavení Ruska členství v Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), protože touha Ruska zničit systém mezinárodního práva není v souladu s mandátem a posláním této organizace. Kromě toho se diskuse musí přesunout do praktické oblasti o možném vystoupení Ruska z členství v Radě bezpečnosti OSN.

Mezinárodní organizace a partnerské státy se navíc nemají pokoušet obnovit jednání s Ruskem, pokud bude pokračovat v invazi na ukrajinská území. Politika jednostranných ústupků jen zhorší situaci, eskaluje konflikt a rozšíří geografii konfrontace.

Partnerské země by měly posílit vojenskou pomoc Ukrajině. K získání strategické převahy na bojišti a zahájení osvobozování okupovaných území potřebuje ukrajinská armáda nutně získat těžké zbraně v požadovaném počtu a kvalitě. Mezi prioritní potřeby patří vícenásobné odpalovací raketové systémy a dělostřelecké systémy dlouhého doletu a munice, systémy protivzdušné a protiraketové obrany, obrněná vozidla a bezpilotní letadla.

Ukrajinská vláda by měla systematicky informovat ostatní státy a mezinárodní organizace o konkrétních krocích Ruska při přípravě a provádění pseudoreferend. Ukrajina by zároveň měla navrhnout seznam nových mezinárodních sankcí proti Rusku, které vyvolala jeho příprava na falešná referenda.

Zločiny kolaborantů související s přípravou pseudoreferend by měly být zdokumentovány a vyšetřeny. Na druhou stranu je důležité zdržet se obtěžování civilistů, pokud se museli s okupanty spojit v zájmu svého přežití.

Občané Ukrajiny na okupovaných územích by se měli snažit vyhnout jakékoli formě účasti na přípravě a průběhu fiktivních referend. Občanská síť OPORA dala obyvatelům okupovaných území jasná doporučení ohledně jejich chování během falešného referenda.

Případní organizátoři pseudoreferenda by měli pamatovat na to, že podle ukrajinských zákonů mohou být za organizaci fiktivních referend uvězněni na dobu 5 až 12 let, přijít o postavení a pravděpodobně i o majetek. To platí pro občany starší 16 let. Mezinárodní sankce lze očekávat i pro osoby podílející se na přípravě a průběhu referend.

Pseudoreferenda, která se Rusko chystá uspořádat na okupovaných územích Ukrajiny, jsou v rozporu s mezinárodním právem a ústavou Ukrajiny. Jejich výsledky budou neplatné. Bez jasné a silné reakce světového společenství však Rusku umožní škálovat jejich zvěrstva. To vytvoří nové hrozby pro Ukrajinu, pro Evropu a pro zbytek světa. Není důvod se domnívat, že se Rusko jednoho dne může rozhodnout ukončit válku, kterou rozpoutalo na Ukrajině: Rusko musí být zastaveno.

Přidejte si ParlamentníZprávy.cz ke svým zdrojům na Seznam.cz nebo Google News.

Tomáš Martínek
Tomáš Martínekhttps://www.tomas-martinek.eu
2017-2021 poslanec Parlamentu České republiky, podnikatel, univerzitní lektor