DomůZprávy a názoryTiskové zprávyV Bruselu proběhla Rada EPSCO, která uzavřela české předsednictví

V Bruselu proběhla Rada EPSCO, která uzavřela české předsednictví

-

V pátek se sešli ministři zdravotnictví všech zemí EU, aby zhodnotili pokrok, kterého bylo dosaženo v oblasti zdraví během CZ PRES.

V rámci legislativních návrhů se jednalo o Nařízení k Evropskému prostoru pro zdravotní data (EHDS) a Návrhu nařízení ke krvi, tkáním a buňkám (BTC). Pro tyto body předložilo CZ PRES zprávy o pokroku.

Na radě EPSCO byla přijata Revize doporučení Rady ke screeningu onkologických onemocnění, které vnímáme jako velmi důležitý krok včasné detekce rakoviny a jako formu prevence. Ne nadarmo bylo jednou z priorit CZ PRES také zvýšení dostupnosti onkologické péče pro všechny pacienty napříč EU.

Dále byly schváleny závěry Rady o očkování jako o jednom z nejúčinnějších nástrojů pro prevenci nemocí a zlepšení veřejného zdraví. Závěry Rady se zaměřují především na boj s váhavostí k očkování. Dále vyzývají k ustanovení expertního fóra EU jako nástroje pro řešení této problematiky.

„Zkvalitnění onkologické péče bylo jednou z hlavních zdravotnických priorit českého předsednictví. Cílem je, aby napříč EU neexistovaly rozdíly v kvalitě péče. Dalším dílčím krokem CZ PRES a Evropské komise bylo, nejen po dobu našeho předsednictví, vrátit důvěru evropských občanů v očkování, jakožto hlavního nástroje prevence proti celé řadě onemocnění. Jsem moc rád, že všechny naše priority vycházely z toho, v čem je naše národní odbornost a že v těchto tématech můžeme být my sami vlajkovou lodí,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Během EPSCO se také vedla debata o budoucnosti nákupů vakcín proti covid-19. Členské státy se shodly na nutnosti významných změn v přístupu výrobců k problémům, jimž teď všichni v EU čelí, tj. především nadbytku těchto očkovacích látek. Veřejné projednávání tohoto bodu přispělo k větší informovanosti jak občanů EU, tak výrobců. CZ PRES tímto bodem navázalo na svou kontinuální práci a snahu o řešení situace, když např. v září vytvořilo na okraj neformálního jednání ministrů zdravotnictví v Praze prostor Evropské komisi, aby uspořádala zasedání HERA na úrovni ministrů za přítomnosti představitelů společností Pfizer/BioNTech a Moderna.

„České předsednictví posunulo tyto debaty na úroveň ministrů zdravotnictví, a zároveň vytvořil vrcholnou platformu pro jasnou formulaci požadavků členských států vůči dodavatelům covidových vakcín. I přes řadu úspěchů a vyjednání změn společnost Pfizer/BioNTech trvá na dodávání nadbytečných vakcín, a to je z pohledu českého předsednictví a členských států neakceptovatelné a budeme pokračovat v tlaku na racionalizaci podmínek. Věříme, že společně dosáhneme úpravy existující smlouvy se společností Pfizer/BioNTech, která nutí členské státy odebírat vakcíny předurčené k likvidaci,“ upřesnil ministr Válek.

Evropská komise představila Sdělení „Strategie EU pro globální zdraví: lepší zdraví pro všechny v měnícím se světě“ a také zprávu o stavu připravenosti, která shrnuje pokroky EU. Vychází především z reakce na pandemii covid-19.

CZ PRES v neposlední řadě informovalo o akcích, které uspořádalo:

  • Konference k tématu onkologie „Modern Cancer Control: Saving Lives through Smart Solutions“
  • Konference k tématu dostupnosti léčby vzácných onemocnění: „Towards a New European Policy Framework: Building the Future Together for Rare Diseases“
  • Konference k očkování: „Vaccination: Building Public Trust as a Pathway to Vaccine Acceptance „

Přidejte si ParlamentníZprávy.cz ke svým zdrojům na Seznam.cz nebo Google News.

TOP09
TOP09http://www.top09.cz
TOP 09 je česká liberálně konzervativní středopravicová strana, která vznikla v roce 2009.