DomůZprávy a názoryTiskové zprávyVeronika Vrecionová: Naše předsednictví sklidilo ohlas a Česko získalo znovu respekt

Veronika Vrecionová: Naše předsednictví sklidilo ohlas a Česko získalo znovu respekt

-

​​​​​​​Akční, angažované a příkladné – tak je hodnoceno předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Představitelé naší vlády spolu s týmem expertů ho dovedli do svého konce s uznáním napříč evropskými politickými špičkami. Europoslankyně Veronika Vrecionová v kontextu zároveň odmítá názory některých vládních odpůrců, že kabinet kvůli předsednictví zanedbával práci pro české občany.

„Byla to právě energetická, migrační ale i bezpečnostní krize, kterou bylo nutné zvládnout na celoevropské úrovni. Vláda v tomto pracovala na maximum. Starala se o to právě proto, že bychom v případě nezvládnutí situace dopady velmi tvrdě pocítili právě v České republice. Všechna práce v rámci evropského předsednictví proto byla v zájmu občanů České republiky. A také pro postupné zmírňování krize, abychom s ní uměli pracovat i do budoucna,“ řekla Veronika Vrecionová, poslankyně Evropského parlamentu.

Pochvaly nejen z řad unijních špiček

„České předsednictví sklidilo ohlas – nejen od unijních špiček, ale také z řad kolegů z Evropského parlamentu i jiných členských států. Chválí nás řada analytiků, novinářů. Naše země získala znovu respekt,“ dodala ještě Vrecionová.

Úspěchy předsednictví České republiky v Radě Evropské unie

Postavili jsme se agresorům:

  • Udrželi jsme jednotný a rázný postoj EU vůči Rusku, což je zásadní i pro bezpečnost České republiky.
  • Vyjednali jsme další sankční balíčky (7. a 8., 9.) vůči Rusku a Bělorusku a tím zvýšili tlak na agresora.
  • Pokročili jsme ve vymáhání sankcí a omezení jejich obcházení.
  • Dosáhli jsme omezení udělování víz občanům Ruska.
  • Zabezpečili jsme koordinaci a spolupráci s Mezinárodním trestním soudem při vyšetřování válečných zločinů spáchaných Ruskem.

Zajistili jsme efektivní podporu Ukrajině:

  • Zajistili jsme pokračování podpory Ukrajině, aby byla schopná bránit se agresi a postarat se o obyvatele postižené válkou, čímž se předchází další migrační vlně.
  • Vyjednali jsme strukturální podporu pro Ukrajinu ve výši 6 miliard eur do konce roku 2022 a dalších 18 miliard eur po celý rok 2023.
  • Dohoda a spuštění vojenské mise EU pro Ukrajinu na území členských států, do níž se aktivně zapojujeme.

Obstáli jsme při řešení migračních dopadů ruské agrese na Evropu:

  • Rada EU rozšířila program známý jako CARE, který teď pod názvem FAST-CARE umožňuje flexibilně a efektivně uvolňovat finanční prostředky kohezní politiky na řešení dopadů uprchlických vln z Ukrajiny.

Zajistili jsme dostatek energií a omezili jejich spotřebu:

  • Omezujeme závislost EU na ruském plynu a ropě, čímž posilujeme bezpečnost ČR. Ušetřená energie je energie, za kterou nemusíme platit Rusku.
  • Podařilo se vyjednat uvolnění dodatečných 20 mld. eur, které napomohou omezení závislosti zemí EU na ruských fosilních palivech (REPowerEU) a díky kterým bude možné v ČR investovat miliardy dodatečných Kč na investice do snižování závislosti na Rusku.
  • Zajištění téměř stoprocentního naplnění plynových zásobníků před letošní topnou sezónou.
  • Schválili jsme koordinované dobrovolného snížení spotřeby plynu i elektřiny v celé EU.
  • Rychlejší povolování OZE zajistí, že klíčové energetické stavby nebude možné svévolně blokovat.

Omezili jsme vysoké ceny a zvýšili bezpečnost dodávek energií:

  • Dosáhli jsme dohody, která umožnila vládám členských států zastropovat ceny energií a ulevit spotřebitelům od vysokých cen energií.
  • Zastropovali jsme cenu plynu a zároveň jsme zavedli do praxe opatření, která zajistí, že bude evropský trh pro LNG vždy atraktivní.
  • Zřídili jsme společné nákupy plynu v EU, které nám zajistí lepší cenu pro spotřebitele.
  • Zavedli jsme povinnou solidaritu v případě nedostatku plynu, díky níž budou zásoby plynu v krizové situaci sdíleny s vnitrozemskými státy.
  • Zastropování tržních příjmů a přesměrování nadměrných zisků na podporu domácností a malých a středních podniků.
  • Schválení solidárního odvodu fosilního sektoru z mimořádných zisků na podporu koncovým zákazníkům.

Podařilo se nám vyjednat shodu na velké části balíčku Fit for 55:

  • Úspěšně jsme vedli vyjednávání o předpisech, které zajistí snížení emisí v EU a zároveň nezhorší konkurenceschopnost české ekonomiky.
  • Nové emisní limity CO2 pro osobní a malé užitkové vozy budou nabíhat s ohledem na technologický vývoj a reálný rozvoj nabíjecí infrastruktury.
  • Reforma systému obchodování s emisními povolenkami EU ETS, která omezuje jejich dramatické cenové výkyvy a zároveň umožňuje flexibilnější nakládání s výnosy.
  • Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích (tzv. uhlíkové clo) omezí dovoz ze států, které dosud neměly emisní povolenky.
  • Spravedlivější rozdělení emisních cílů v sektoru mimo systém EU ETS.
  • Snižování emisí v lesnictví, zemědělství a při využívání půdy, při kterém se zohledňují národní specifika, v případě ČR zejména kůrovcová kalamita.

Vyjednali jsme shodu na společném postupu proti hybridnímu působení, kterému Evropa čelí nejen ze strany Ruska.

Rada se pod naším předsednictvím dohodla na spolupráci při zadávání veřejných zakázek v obranné oblasti.

Členské státy díky CZ PRES lépe čelí kybernetickým hrozbám:

  • posilování IT bezpečnosti bank, pojišťoven a investičních podniků
  • zajištění odolnosti finančního sektoru EU v případě závažného narušení provozu

Ministři financí schválili k 1. lednu 2023 přístup Chorvatska k eurozóně a do schengenského prostoru.

Dosáhli jsme jednotného postoje členských států k projednávání návrhu aktu o čipech (Chips Act), který by měl posílit samostatnost Evropy ve výrobě životně důležitých čipů a přináší příležitost pro rozvoj české ekonomiky.

Schválili jsme závěry k procesu rozšíření a procesu stabilizace a přidružení EU, který přispěje k posílení dlouhodobé stability v našem sousedství.

 • Přijali jsme ambiciózní text, který poprvé zahrnuje Ukrajinu, Moldavsko a Gruzii a žádá Komisi o mimořádnou jarní průběžnou zprávu o naplňování jejích doporučení. Ukrajina tak dostane impuls k pokračování v reformách, což usnadní stabilizaci země po skončení války.
 • Dosáhli jsme udělení kandidátského statusu pro Bosnu a Hercegovinu.

Rada EU pod českým vedením schválila souhrnný rozpočet Unie na rok 2023, díky kterému mohou v ČR pokračovat projekty spolufinancované z rozpočtu EU, jako jsou stavby silnic, zateplování budov nebo vysílání studentů do zahraničí v rámci programu Erasmus+.

Dojednali jsme přidělení 600 mil. eur z rezerv Evropského rozvojového fondu na zlepšení produkce potravin a odolnosti potravinových systémů a humanitární pomoc v zemích Afriky, Karibiku a Tichomoří, čímž se tyto země posílí a stabilizují a pomůže se předcházet migračním vlnám ve Středomoří.

S Evropským parlamentem jsme vyjednali dohodu o nařízení o obecné bezpečnosti výrobků, které stanoví pravidla pro e-shopy a online obchody:

 •  
 • zvýšení bezpečnosti nákupů a zboží tak, aby odpovídalo požadavkům dnešní digitální doby

Vyjednali jsme dohodu s Evropským parlamentem na nových pravidlech, která zlepšují ochranu spotřebitelů žádajících o úvěr. Zajistí, aby byli spotřebitelé chráněni před nezodpovědnými úvěrovými praktikami, které by mohly vést k nadměrnému zadlužení.

ČR sehrála důležitou roli aktivního moderátora v debatě o dodržování principů právního státu v Maďarsku:

 •  
 • Poprvé v historii byl aktivován mechanismus tzv. kondicionality proti členskému státu, tedy opatření na ochranu rozpočtu Unie před porušováním zásad právního státu, zároveň jsme však dosáhli odblokování maďarských vet proti makrofinanční pomoci Ukrajině a zdanění velkých korporací.

Podařilo se nám pokročit v otázce regulace a zacílení politické reklamy – důležitý nástroj pro boj s dezinformacemi a manipulací s informacemi, který posílí demokratickou politickou soutěž.

Zahájili jsme projednávání návrhu evropského zákona o svobodě médií, který by měl mj. zvýšit transparentnost vlastnictví médií a posílit nezávislé mediální projekty.

České předsednictví na všech jednáních ministrů pro evropské záležitosti věnovalo naplňování závěrů Konference o budoucnosti Evropy. Dne 2. prosince proběhl tzv. feedback event, na kterém instituce EU informovaly občany o pokroku v projednávání návrhů vzešlých z Konference. Cílem předsednictví bylo, aby se EU nezačala utápět ve sporech o sebe samu, zatímco kolem ní se řeší válka, ale věnovala se praktickým otázkám, které je nutno řešit rychle.

Přidejte si ParlamentníZprávy.cz ke svým zdrojům na Seznam.cz nebo Google News.

ODS
ODShttps://www.ods.cz
Občanská demokratická strana (ODS) je česká liberálně konzervativní pravicová strana založená v roce 1991.