DomůZprávy a názoryTiskové zprávyZákon o vzniku DIA prošel Sněmovnou v prvním čtení. Je to zásadní...

Zákon o vzniku DIA prošel Sněmovnou v prvním čtení. Je to zásadní krok pro potřebné odstartování digitální transformace veřejné správy, říká vicepremiér pro digitalizaci

-

Balíček zákonů ke vzniku Digitální a informační agentury (DIA), kterou připravil tým pod vedením místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše, dnes prošel Sněmovnou v prvním čtení. DIA přinese dlouho potřebné zrychlení a zkvalitnění procesu digitalizace. Díky koncentraci expertů a talentu a svému nadresortnímu postavení bude moci na odstartování nové fáze digitalizace efektivně pracovat. Česká republika se tím zařazuje mezi státy, pro které je digitalizace prioritou a v nichž obdobné nezávislé expertní instituce dávno existují.

Důvodem pro vznik nové agentury byl dosavadní neuspokojivý stav digitalizace v oblasti veřejné správy. Index DESI (Digital Economy and Society Index), který hodnotí digitální rozvinutost v jednotlivých zemích, řadí Českou republiku na 19. místo z 27 členských států EU.

Úkolem agentury, jejíž činnost přinese konkrétní dopady na životy obyvatel, bude odborná kontrola nad procesem digitalizace a vytváření podmínek pro sdílení dat mezi ministerstvy a občany v rámci nově zavedených jednotných standardů a metodiky. Pod jejím vedením proběhne plná digitalizace nejpoužívanějších služeb veřejné správy, prioritou je i sjednocení a zpřehlednění všech státních portálů, aby se na nich občan i úředník orientoval. Zatímco dnes je nutné vynaložit mnoho času a prostředků na „analogovou“ byrokratickou cestu, digitalizace usnadní, zrychlí a zlevní komunikaci mezi státem a občanem.

V úvodním slově před jednáním sněmovny se vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš vypořádal s některými výhradami, které kolem vzniku nové agentury padly. Otázky nad nadresortním postavením agentury vysvětlil následovně: „Ústřední správní úřad, kterým DIA bude, jako jediný zajistí potřebnou nezávislost, možnost plánovat přes volební období, a samostatnou rozpočtovou kapitolu. Stane se odbornou autoritou a bude předávat potřebné know-how napříč státní správou. Inspirovali jsme se tou nejlepší praxí států, které jsou v digitalizaci lídry.“

Pochybnosti, které panovaly nad náklady na zřízení nového úřadu, vicepremiér adresoval takto: „Jednáme úsporně, velká část pracovních míst bude pouze administrativně převedena z Ministerstva vnitra. V zahraničí zajištuje tyto agendy v přepočtu na počet obyvatel násobně více lidí – v Estonsku na přepočet obyvatel 5x více, v Dánsku 2x více.“

Celkem se počítá s nárůstem o 128 míst včetně provozních útvarů DIA a strategické úrovně koordinace a řízení. Náklady jsou odhadovány na 160 mil. Kč ročně ze státního rozpočtu, 140 mil. Kč ročně půjde z Národního plánu obnovy. Díky úsporám daným efektivním řízením, kontrolou nad státními IT zakázkami a optimalizací interních procesů jednotlivých úřadů veřejné správy se náklady vrátí v jednotkách let.

„Ve státním rozpočtu téměř zanedbatelná částka pomůže zajistit mnohonásobnou návratnost v příštích letech a obrovské úspory a výhody v budoucnu. Pro srovnání –⁠ náklad této výše je obdobný nákladům na implementaci jednoho daňového balíčku na Ministerstvu financí. Úspor dosáhneme nejen díky automatizaci, ale i díky zajištění mechanismů, které minimalizují administrativní zátěž a chyby, které často v oblasti digitalizace vídáme,“ doplnil Ivan Bartoš.

Pro občany České republiky budou nejzajímavější konkrétní projekty, které pod správou DIA vzniknou. Už na konci roku 2023 by měli občané mít k dispozici mobilní aplikaci gov.cz, která umožní naplno využívat digitální služby státu. Mezi další praktické nástroje bude patřit možnost nosit občanský průkaz nebo řidičský průkaz v elektronické podobě v tzv. digitální peněžence.

Agentura má vzniknout k 1. lednu příštího roku, reálně zahájit činnost by měla až od začátku dubna 2023, aby byl dostatek času na nutné převody a přípravy. V přechodném období bude ústředním orgánem státní správy ve vymezených oblastech nadále Ministerstvo vnitra. Balíček zákonů nyní čeká projednání ve výborech Poslanecké sněmovny.

„Musíme si konečně uvědomit, že digitalizace není izolovaná agenda oddělená odostatních či nesrozumitelný svět ajťáků. Potřeby digitalizace jsou potřebami nás všech!“ řekl závěrem vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš.

Přidejte si ParlamentníZprávy.cz ke svým zdrojům na Seznam.cz nebo Google News.

Piráti
Pirátihttps://www.pirati.cz
Česká pirátská strana (registrovaná zkratka Piráti) je česká liberálně progresivní politická strana založená v roce 2009.