DomůKomentářeKolik by šlo ušetřit zrušením daňových výjimek?

Kolik by šlo ušetřit zrušením daňových výjimek?

-

Prezident Miloš Zeman během svého projevu 23. října 2019 při schvalování státního rozpočtu v Poslanecké sněmovně kritizoval stávající daňové výjimky. Z projevu je patrné, že chce do státního rozpočtu přinést zdroje zrušením těchto daňových výjimek. To zopakoval i ve svém vánočním poselství a opakoval i ve vánočním poselství 26. prosince 2021.

Konkrétně prezident Zeman uvedl: “Zcela závěrem bych vám chtěl říci, protože kritika je hezká, ale musí být doprovázena pozitivním návrhem, že česká ekonomika má rezervy ve výši 318 miliard korun. Zdroje jsou. Ale tyto zdroje by byly dosažitelné pouze v případě, kdyby byly zrušeny všechny daňové výjimky. Obávám se, že za každou z nich je lobbistická skupina, která bude bojovat, ale tvrdím, že podobně jako každý energetický zdroj by měl mít rovné podmínky a neměl by tedy být dotován, tak i pokud jde o daňové výjimky, tak uvědomte si, že na ně doplácí lidé, kteří své daně řádně platí.”

Obdobné fráze se opakovaně objevují i od jiných politiků, proto jsem analyzoval zdroje, o kterých prezident Zeman pravděpodobně mluvil. V této souvislosti jsem písemně interpeloval ministryni financí Alenu Schillerovou. Poskytnuté materiály skutečně značí, že zrušením všech daňových úlev daně z příjmů fyzických osob lze získat téměř 320 miliard korun. Z této sumy by největší část 33 % přineslo zrušení slevy na poplatníka, 19 % by přineslo zdanění důchodů a dávek či služeb z důchodového pojištění, 13 % by přineslo zdanění plnění zdravotního pojištění, a tím i snížení prostředků ve zdravotnictví, 11 % by přineslo zrušení zvýhodnění na děti. Ostatní úlevy tvoří zhruba 24 % dané částky. Mezi ně patří osvobození dávek sociální podpory, dávek z nemocenského pojištění, dávek sociální péče, plnění státní politiky zaměstnanosti, stravenek, pomoci v hmotné nouzi, výsluh vojáků a bezpečnostních složek státu, či stipendií a sleva na manželku, invaliditu, a jiné. Dále sem patří částky snižující základ daně, jako jsou úroky z úvěrů pro financování bydlení, příspěvky na penzijní připojištění a pojištění, darů na veřejně prospěšnou činnost, odběry krve nebo orgánů.

Je patrné, že zhruba 90 % ze sumy téměř 320 miliard korun tvoří úlevy sociálního charakteru. Jako Piráti nechceme rušit systémové úlevy solidárního charakteru, jak navrhuje prezident Zeman. Slevu na poplatníka opakovaně navrhujeme naopak zvýšit, aby zdanění práce nebylo tak vysoké a lidem zůstalo více peněz pro život.

Podle podkladů MF by dále bylo možné přinést do rozpočtu zhruba 13 miliard Korun zrušením všech daňových úlev také u daně z příjmu právnických osob. Zde se jedná například o odpočet výdajů na vědu a výzkum, vzdělávání, dary, investiční pobídky, slevy na dani za zaměstnávání osob se zdravotním pojištěním a další. V této souvislosti již Piráti předložili návrh na zrušení osvobození příjmu při prodeji společnosti nad 20 miliónů Korun a další úpravy, které ostatní strany odmítly.

odpovědi na interpelaci ministryně Schillerová uvádí, že se zabývá stravenkovým paušálem, který by ovšem měl díky své dostupnosti výdaje státního rozpočtu naopak zvýšit. Dále se ministryně zabývá zdaněním výher, které pravděpodobně přinese pouze několik milionů korun ročně a současně výrazně zvýší administrativní náročnost. Dalším bodem je změna daňové uznatelnosti technických rezerv pojišťoven, které ovšem nepřinese žádné dodatečné zdroje, pouze urychlí zdanění do dřívějších let a současně ohrozí stabilitu pojišťovacího trhu v Česku. Připravena je úprava ohledně zdanění korunových dluhopisů, po kterém v návaznosti na zneužití této mezery Andrejem Babišem volají dlouhodobě i Piráti.

Podle materiálu MF by šlo dalších 53 miliard získat zrušením snížené sazby DPH a zdražením tohoto zboží jeho zařazením do vyšší sazby. Až 125 miliard korun by mohlo dle podkladu přinést zavedení DPH i na nájemné a další osvobozené činnosti včetně malých podnikatelů.

Prezident Miloš Zeman uvádí v projevu, že zdroje jsou. Aby bylo dosaženo požadovaného efektu příjmu tří stovek miliard korun z daňových úlev, musel by stát zrušit slevu na poplatníka, děti i zdanit důchody. Kromě toho by zdanil i další dávky sociálního charakteru. To si neumím představit a doufám, že to prezident nemyslí vážně.

Přidejte si ParlamentníZprávy.cz ke svým zdrojům na Seznam.cz nebo Google News.

Tomáš Martínek
Tomáš Martínekhttps://www.tomas-martinek.eu
2017-2021 poslanec Parlamentu České republiky, podnikatel, univerzitní lektor