DomůZprávy a názoryTiskové zprávyAnna Hubáčková (za KDU-ČSL): Česká republika a Polsko dnes podepsaly dohodu o...

Anna Hubáčková (za KDU-ČSL): Česká republika a Polsko dnes podepsaly dohodu o spolupráci k řešení vlivů těžby v dole Turów

-

Po dlouhých měsících vyjednávání dnes v Praze stvrdili český premiér Petr Fiala s polským premiérem Mateuszem Morawieckim svými podpisy Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky k řešení vlivů těžební činnosti v povrchovém hnědouhelném dole Turów. Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková považuje dohodu za úspěch ve vyjednávání mezi českou a polskou stranou. Dále došlo k podpisu darovací smlouvy  mezi hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou a ředitelem společnosti PGE Slawomirem Wochnou s Nadací společnosti PGE a Libereckým krajem. 

Dohoda zaručuje mnohem širší záruky ochrany životního prostředí občanům žijícím v  nejbližších obcích a Libereckém kraji. Na financování již provedených i budoucích opatření ke zjišťování, zmírňování a prevenci dopadů těžby, se Polsko zavazuje uhradit částku ve výši 35 mil. euro. Nadace těžební společnosti PGE navíc poskytne 10 mil. euro přímo Libereckému kraji. Klíčovým ustanovením dohody je, že se těžební práce v dole nebudou přibližovat k  našim hranicím. Důraz je také kladen na ošetření podzemních vod, ovzduší, hluku a světelného znečištění.


Uzavření mezivládní dohody považuje ministryně životního prostředí Anna Hubáčková za úspěch. ,,Tato dohoda řeší snížení škod, které působí těžba uhlí v dole Turów na území naší republiky. Především pomůže zlepšit oblast životního prostředí a zdraví lidí. Smlouva nám dává nástroje, jak vymáhat některé podmínky pro těžbu tak, aby k dalším škodám již nedocházelo. Ztráta vody je pro nás zásadní problém, proto za poskytnuté finanční prostředky, které nám Polsko zašle, vybudujeme nový vodovod.” uvedla po podpisu Hubáčková. 


Dále dohoda přináší naprosto hmatatelný přínos obcím postiženým těžbou v dole a jejich obyvatelům. Zdaleka nejde jen o kompenzaci nákladů nezbytných například pro vybudování potřebné vodovodní infrastruktury. Polsko se mj. zavázalo k dostavbě a prokázání funkčnosti podzemní bariéry, která má zabránit dalšímu odtoku podzemních vod z českého území. Dále k výstavbě zemního valu, jenž má přispět k ochraně obyvatel nejbližších obcí před hlukem, prachem či světelným znečištěním. Díky dohodě také polská strana přijímá opatření ke zlepšení ovzduší v příhraničí. Česko navíc získá přístup ke všem relevantním datům mapujícím vlivy těžební činnosti, takže bude moci daleko dříve a lépe reagovat na možný blížící se problém.


,,Díky Dohodě budeme mít v ruce to, o čem se nám ani nesnilo – transparentní monitoring – tedy přístup ke všem relevantním datům mapujícím vlivy těžební činnosti, takže bude moci daleko dříve a lépe reagovat na možný blížící se problém. ČR tak má nyní v ruce mechanismy i možnosti, jak kontrolovat činnosti v dole Turów,” doplnila Hubáčková. 


Důl nebude zahlubován do té doby, než budou realizována zásadní ochranná opatření minimalizující negativní vlivy těžby na naše území a obyvatele. Mezi ně patří zejména dokončení výstavby podzemní bariéry, zemního ochranného valu a zřízení míst pro monitoring jednotlivých složek životního prostředí. Jakmile tato opatření budou realizována, měly by být vlivy rozšiřující se těžby v dole Turów na české území již jen nepatrné nebo minimální. Navíc vše bude transparentně monitorováno, což je zásadním cílem z naší strany.
  

Přidejte si ParlamentníZprávy.cz ke svým zdrojům na Seznam.cz nebo Google News.

KDU-ČSL
KDU-ČSLhttps://www.kdu.cz
KDU-ČSL (do roku 2019 oficiálně Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová), též lidovci, je česká křesťansko-demokratická politická strana.