DomůZprávy a názoryTiskové zprávyLidovečtí experti na sociální oblast Miluše Horská a Vít Kaňkovský zaštítili seminář...

Lidovečtí experti na sociální oblast Miluše Horská a Vít Kaňkovský zaštítili seminář k ochraně ohrožených dětí

-

Možnostmi a výzvami (spolu)práce při řešení případů ohrožených dětí se zabýval čtvrteční odborný seminář pořádaný Krajským soudem v Ústí nad Labem a Národním institutem pro děti a rodinu, z. s. v Poslanecké sněmovně PČR. Záštitu nad seminářem převzali předsedové obou parlamentních výborů pro sociální politiku: senátorka Miluše Horská (KDU-ČSL) a poslanec Vít Kaňkovský (KDU-ČSL).


„Ze své lékařské praxe mám bohužel přímé zkušenosti i s ohroženými dětmi. Vnímám jako zásadní zlepšit spolupráci mezi jednotlivými profesemi, zejména vylepšit komunikaci a sjednotit postupy tak, abychom dítěti mohli efektivně pomoci. Rád přispěji k otevření hlubšího dialogu na toto téma na Výboru pro sociální politiku,” uvedl Kaňkovský a dodal, že společná záštita obou komor parlamentu svědčí o důležitosti tématu pro současnou vládu.

„Jako ředitelka školy pro děti se specifickými potřebami v Pardubicích si uvědomuji, jak dítě a péče o něj prostupuje celým systémem, mnoha resorty (školství, zdravotnictví, soudnictví, sociální práce) a jak různě na něj a jeho potřeby mohou jednotliví odborníci ze své perspektivy nahlížet. Včasné vyhodnocení potřeb dítěte a koordinované plánování následných intervencí a práce s jeho rodiči vnímám jako klíčové. Věřím, že Iniciativa Pro dítě 21 může být sjednocujícím prvkem v péči o ohrožené děti,” sdělila Horská.

Na semináři byla představena Iniciativa Pro dítě 21. Jedná se o volné sdružení odborníků participujících na vyhodnocování, projednávání a rozhodování případů ohrožených dětí, kteří vnímají potřebu standardizace a sjednocení postupů v této oblasti napříč odbornými profesemi. Jejím smyslem je zefektivnění a zkvalitnění péče poskytované ohroženým dětem a jejich rodinám (www.prodite21.cz). Seminář reflektoval témata včasné detekce ohrožených dětí, představil strukturované nástroje pro hodnocení prospívaní dítěte a kompetencí rodičů, následné adekvátní intervenční programy a metody jejich monitorování a vyhodnocování efektivity.


Přidejte si ParlamentníZprávy.cz ke svým zdrojům na Seznam.cz nebo Google News.

KDU-ČSL
KDU-ČSLhttps://www.kdu.cz
KDU-ČSL (do roku 2019 oficiálně Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová), též lidovci, je česká křesťansko-demokratická politická strana.