DomůZprávy a názoryTiskové zprávyMístopředsedkyně lidovců Šárka Jelínková upořádala kulatý stůl na téma interdisciplinární spolupráce v...

Místopředsedkyně lidovců Šárka Jelínková upořádala kulatý stůl na téma interdisciplinární spolupráce v sociálně-právní ochraně dětí

-

Konference se zaměřila na otázky spolupráce mezi orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) s tzv. opatrovnickými soudy. Akce se kromě sociálních pracovníků zúčastnili zástupci ministerstva spravedlnosti a Justiční akademie. „Naším zájmem je především ochrana dítěte,“ shrnula organizátorka konference a předsedkyně senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí Jelínková. 
 


„V centru pozornosti naší společnosti by měl být především zájem a ochrana dítěte. A k tomu je potřeba naše vzájemná spolupráce. Proto musíme napnout všechny síly, aby dítě mohlo zůstat ve své rodině, u svých rodičů. Posun však někdy bývá pomalejší z důvodu složitosti a mezioborovosti jednotlivých témat. Chci proto poděkovat Justiční akademii v Kroměříži, jmenovitě paní Janě Zapletalové Koláčkové za spolupráci v přípravě dnešní konference, protože toto téma velmi silně vnímám, je aktuální a moc důležité,“ uvedla Šárka Jelínková. 
 
Náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák účastníky ujistil o tom, že funkční zapojení soudů do interdisciplinární spolupráce v sociálně-právní ochraně dětí včetně otázky případného zřízení pozice soudního sociálního pracovníka je jednou z priorit ministerstva spravedlnosti. „Je důležité, aby došlo k přesnému nastavení kompetencí všech zúčastněných orgánů. Uvědomujeme si nezanedbatelné mezery celku. Proto došlo k jednání mezi ministerstvem spravedlnosti a ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) a byla vytipována nejdůležitější témata. Jedním z nich je tzv. soudní sociální pracovník. Tuto pozici už testujeme a velmi se těšíme na výsledky. Dále probíhá interdisciplinární vzdělávání ve spolupráci s MPSV a řešíme také institut veřejného opatrovníka u soudu,“ sdělil Karel Dvořák.

Jana Zapletalová Koláčková z Justiční akademie uvedla: „Systém sociálně-právní ochrany dětí v ČR stojí na 3 pilířích: na orgánech sociálně-právní ochrany dětí, poskytovatelích odborné pomoci a soudech. Nezdá se však, že by tento systém fungoval tak dobře, abychom mohli hovořit o pozitivním synergickém efektu ve prospěch ohrožených dětí tak, jak ho známe ze zemí s tradicí interdisciplinární spolupráce v těchto věcech, nebo dokonce ze zemí, kde byly zřízené soudy zaměřené na řešení problémů (problem-solving justice) jako je například britský Family drug and alcohol court. Vnímáme tuto konferenci jako milník v historii vztahů mezi soudy a orgány sociálně-právní ochrany dětí a doufám, že povede k tomu, aby se prohloubila spolupráce jak na úrovni ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva spravedlnosti, tak na lokální úrovni okresních soudů a orgánů sociálně-právní ochrany dětí.“

Řečníci se zaměřili také na otázku realizace participačních práv dětí v úředních a soudních řízeních. Debaty se zúčastnili pracovníci z řad ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí, justice, dětských psychologů a další.
 
Na závěr konference byla představena práce soudních sociálních pracovníků, jejichž pilotní testování aktuálně probíhá pod vedením Justiční akademie na devíti okresních soudech v České republice. Soudní sociální práce je klíčovým faktorem pro funkční spolupráci mezi justicí a orgány sociálně-právní ochrany dětí, která také úzce souvisí s konceptem tzv. justice zaměřené na řešení problémů (probem-solving justice).


Přidejte si ParlamentníZprávy.cz ke svým zdrojům na Seznam.cz nebo Google News.

KDU-ČSL
KDU-ČSLhttps://www.kdu.cz
KDU-ČSL (do roku 2019 oficiálně Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová), též lidovci, je česká křesťansko-demokratická politická strana.