DomůZprávy a názoryTiskové zprávyMŽP: O 17 živočišných a 5 rostlinných navíc: unijní seznam ode dneška...

MŽP: O 17 živočišných a 5 rostlinných navíc: unijní seznam ode dneška čítá 88 invazních nepůvodních druhů

-

Zavlečené agresivní druhy jsou pro EU problémem, který ohrožuje mizící biodiverzitu a přináší mj. hospodářské problémy nebo ohrožení zdraví. Dnes se rozrůstá tzv. unijní seznam invazních nepůvodních druhů, u některých z nově přiřazených bude odložena účinnost. Rozšíření seznamu odhlasovaly členské státy na květnovém jednání v Bruselu. K současným 66 druhům tak přibylo 5 rostlin a 17 živočichů


Pro ČR jsou z nově přiřazených zásadnější rybí druhy. Na všechny nově zařazené druhy na unijní seznam invazních nepůvodních druhů samozřejmě platí omezení stanovené nařízením, tedy zákazy jejich držení a chovu či pěstování, dovozu a převozu na území EU, jejich uvádění na trh (obchodování s nimi) i jejich vypouštění do přírody.

Do třetí aktualizace unijního seznamu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů bylo navrženo 30 nových druhů, po složitých jednáních jich Evropa schválila o osm méně.

Z rostlin jde o babelku řezanovitou (Pistia stratiotes), využívanou v akvaristice a zahradních jezírcích, a o rostliny, které se v ČR vyskytují ojediněle – rdesno mnohoklasé (Koenigia polystachya), jesenec okrouhlolistý (Celastrus orbiculatus) a keř (Hakea sericea).

Z pohledu ryb je významnější zařazení invazního sumečka černého (Ameiurus melas), ale také agresivního hadohlavce skvrnitého (Channa argus) a v akvaristice využívaných – gambusie komáří (Gambusia affinis) a gambusie Holdbrookovy (Gambusia holbrooki). Z mořských a brakických ryb se na seznam dostaly moron (Morone americana) a fundul mumiový (Fundulus heteroclitus) a také řasa (Rugulopteryx okamurae).

Nově je mezi ostře sledovanými druhy had korálovka pruhovaná (Lampropeltis getula), pták bulbul šupinkový (Pycnonotus cafer), veverka Finlaysonova (Callosciurus finlaysonii), jelen axis indický (Axis axis) a 4 druhy mravenců Solenopsis gemináta, Solenopsis invicta, Solenopsis richteri a Wasmannia auropunctata. Zbylé druhy z unijního seznamu doplňují vodní živočichové: vodní mlž (Limnoperna fortunei), rak rusoboký (Faxonius rusticus) a akvaristicky a laboratorně využívaná žába drápatka vodní (Xenopus laevis).

Některé druhy jako ryba fundul mumiový (Fundulus heteroclitus), rostlina babelka řezanovitá (Pistia stratiotes) a žába drápatky vodní (Xenopus laevis) získaly odloženou účinnost na rok 2024, aby se členské státy mohly připravit na vydávání případných povolení výjimek podle čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) č. 1143/2014. Podle Evropské komise se tyto tři druhy používají pro výzkum, ten by neměl být jejich zařazením na unijní seznam omezen. U jesence okrouhlolistého (Celastrus orbiculatus) byla účinnost odložena až na rok 2027.

Třetí aktualizace seznamu invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Evropsku unii nabývá platnosti 2. srpna 2022. „Na nově zařazené druhy na unijní seznam invazních nepůvodních druhů se pochopitelně vztahují omezení stanovené nařízením, jako jsou zákazy jejich držení a chovu či pěstování, dovozu a převozu v rámci EU, jejich uvádění na trh (obchodování s nimi) i jejich vypouštění do přírody,“ doplňuje ředitel odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP Jan Šíma.

Kromě možnosti povolení výjimek (jaké má třeba výzkum) se u těchto druhů uplatní přechodná ustanovení, kdy si nekomerční, zájmoví chovatelé mohou jedince invazních nepůvodních druhů ponechat na dožití (pokud se v souladu s § 13j odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. registrují a současně zabrání dalšímu rozmnožování a úniku držených jedinců) a komerční subjekty mají dvouletou lhůtu (od data zařazení druhu na unijní seznam), aby za podmínek stanovených nařízením vyčerpaly své zásoby.

Výskyt těchto druhů v naší přírodě bude nezbytné sledovat a v případě nově zjištěného výskytu včas zasáhnout a vznikající populaci odstranit. U druhů, které jsou u nás již značně rozšířené (z nově zařazených druhů např. sumeček černý), bude nezbytné zajistit jejich regulaci a omezení dopadů na biodiverzitu, případně i na lidské zdraví nebo hospodářství.


Přidejte si ParlamentníZprávy.cz ke svým zdrojům na Seznam.cz nebo Google News.

KDU-ČSL
KDU-ČSLhttps://www.kdu.cz
KDU-ČSL (do roku 2019 oficiálně Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová), též lidovci, je česká křesťansko-demokratická politická strana.