DomůZprávy a názoryTiskové zprávyPraha bude hostit neformální zasedání evropských ministrů životního prostředí, přijede i ukrajinský...

Praha bude hostit neformální zasedání evropských ministrů životního prostředí, přijede i ukrajinský ministr

-

Ve dnech 13. a 14. července 2022 se v Praze uskuteční neformální zasedání ministrů životního prostředí zemí EU. Diskutovat se bude o ochraně přírody a biodiverzity, dopadech války na Ukrajině na životní prostředí a adaptaci na změnu klimatu.


Zasedání se zúčastní první místopředseda Evropské komise Frans Timmermans, dále evropský komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius a také ukrajinský ministr životního prostředí Ruslan Strilets.

Biodiverzita – nový globální rámec pro biologickou rozmanitost
Ministři budou v Praze diskutovat o společném mandátu EU na prosincovou konferenci OSN o biologické rozmanitosti (COP15) v Montrealu. Zde má být přijat nový strategický dokument, Globální rámec pro biodiverzitu (Global biodiversity framework GBF), což je důležitý celosvětový plán pro zachování, ochranu, obnovu, udržitelné využívání a řízení biologické rozmanitosti a ekosystémů na příštích deset let. Přijetí globálního rámce bude vyžadovat nalezení kompromisu mezi všemi smluvními stranami CBD. Je proto důležité si v rámci příprav ujasnit, jaké jsou postoje a zásadní priority pro členské státy EU, co musí nový rámec obsahovat a jak jeho schválení dosáhnout.

Výsledky COP15 mohou ovlivnit stav biodiverzity na dlouhou dobu. Našim úkolem bude přijít s ambiciózní a proveditelnou pozicí za EU a dokázat ji přetavit do globálního rámce. Jde o mimořádně náročné zadání,“ řekl Ladislav Miko, poradce ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové.

Dopady války na Ukrajině na životní prostředí
Válka na Ukrajině přináší kromě jiných závažných následků také hrozbu pro tamější životní prostředí. Už nyní je potřeba začít mapovat škody na životním prostředí a přírodě a zaměřit se na vhodné projekty k obnově země. Ministři EU budou diskutovat s ministrem Ukrajiny Ruslanem Striletsem o tom, jak může EU a její členské státy pomoci při omezování, monitorování a následném napravování environmentálních škod způsobených válkou.

Jsem velmi ráda, že můj ukrajinský kolega přijal mé pozvání a přijede do Prahy, aby se s námi podělil o osobní zkušenost s tím, jaké škody na životním prostředí ruská agrese na Ukrajinu způsobila a jak je my můžeme pomoci zmírnit a napravit,“ řekla ministryně životního prostředí a předsedkyně Rady EU pro životní prostředí Anna Hubáčková.

Adaptace na změny klimatu (ochrana vody, přírody a půdy)
Účinným nástrojem při adaptaci na změny klimatu je ochrana a obnova funkčních ekosystémů.  Biologicky rozmanitější ekosystémy se dovedou lépe přizpůsobit neustále se měnícím podmínkám, a mohou tak nadále poskytovat ekosystémové služby důležité pro člověka (např. potrava, čistá voda, příznivé ovzduší apod.). Podpora ochrany a obnovy biodiverzity musí jít ruku v ruce s řádným prováděním Rámcové směrnice o vodě, cílenou strategií ochrany půdy a novými pravidly pro snížení odlesňování a znehodnocování lesů.

Ačkoliv se návrhy na ochranu jednotlivých prvků přírody (voda, klima, lesy, půda) nyní nachází v různých fázích evropského legislativního procesu, diskuse mezi ministry životního prostředí EU je důležitá kvůli propojování témat, hledání vzájemné soudržnosti a efektivity a předcházení možným nechtěným negativním účinkům budoucích evropských předpisů.

Cesta ke konferenci o změně klimatu COP27
Důležitým úkolem v rámci neformální rady je také nasměrování mandátu EU pro výroční konferenci OSN o změně klimatu (COP27), která se uskuteční v listopadu v egyptském Šarm aš-Šajchu. Výstupy neformálního uzavřeného jednání ministrů z Prahy budou klíčové pro schválení mandátu na říjnovém zasedání Rady pro životní prostředí. EU a členské státy chtějí navázat na závazky dohodnuté na předcházející konferenci v Glasgow. Jde zejména o akceleraci snižování emisí skleníkových plynů, mobilizaci finančních prostředků na ochranu před změnou klimatu, podporu adaptace na změny klimatu a zvýšení klimatické odolnosti.

V uzavřené debatě se budeme radit o tom, jak bude EU dále prosazovat globální odklon od fosilních paliv, navzdory – anebo právě kvůli – dopadům ruské agrese na Ukrajině,“ řekl náměstek ministryně životního prostředí Jan Dusík, který je zároveň zmocněncem vlády pro mezinárodní jednání o změně klimatu během českého předsednictví EU.

Setkání s novináři před konáním neformálního zasedání
Pro zájemce o doplňující informace se v úterý 12.7. v čase 9:30 – 10:30 uskuteční setkání novinářů s poradcem ministryně Ladislavem Mikem a náměstkem Janem Dusíkem na Ministerstvu životního prostředí. Prosíme o potvrzení účasti na tiskove@mzp.cz.


Přidejte si ParlamentníZprávy.cz ke svým zdrojům na Seznam.cz nebo Google News.

KDU-ČSL
KDU-ČSLhttps://www.kdu.cz
KDU-ČSL (do roku 2019 oficiálně Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová), též lidovci, je česká křesťansko-demokratická politická strana.