DomůZprávy a názoryTiskové zprávyStavět byty chtějí tři čtvrtiny obcí. Ministr Bartoš jim nabízí pomoc v...

Stavět byty chtějí tři čtvrtiny obcí. Ministr Bartoš jim nabízí pomoc v programu Bydlení pro život

-

Se svým bytovým fondem není spokojeno 69 % samospráv a zároveň ho 72 % chce rozšiřovat nebo rekonstruovat. Vyplývá to z reprezentativního průzkumu, který provedlo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR. Více než polovina obcí s rozšířenou působností má zájem zřídit kontaktní místa pro bydlení, se kterými počítá návrh zákona o podpoře v bydlení. MMR také na financování výstavby pro obce připravilo nebo chystá řadu investičních nástrojů.

„Šetření Obecní bydlení spolehlivě prokázalo to, co z rozhovorů se starosty a starostkami víme už dlouho. Samosprávy mají zájem rozšiřovat nebo opravovat svůj bytový fond, ale chybí jim k tomu peníze a často i potřebné know-how. Obojí jim MMR nabízí v rámci reformy Bydlení pro život. Je to právě dlouhodobá spolupráce s obcemi, na kterou sázíme při zvyšování dostupnosti bydlení v Česku,“ okomentoval výsledky studie místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.  

Ze zúčastněných obcí jich 69 % považuje svůj bytový fond za nedostatečný, přičemž častěji toto hodnocení zaznělo u nejmenších samospráv do 3 tisíc obyvatel. Zhruba stejný podíl obcí (72 %) má zájem počty svých bytů navýšit, a to celkem o 14 tisíc. Přes 60 % z nich plánuje výstavbu pro běžné nájemné, 57 % vznik sociálních bytů, bydlení pro seniory 43 % samospráv a zhruba čtvrtina chce také startovací byty pro mladé. Nejčastěji obce volí kombinaci dvou a více typů. „Prostřednictvím Státního fondu podpory investic jsme letos v programu Nájemní bydlení podpořili výstavbu hlavně obecních bytů více než miliardou korun. Počet žádostí byl velký, v dalších letech proto chceme do dostupného bydlení dostat zhruba 8 miliard z Národního plánu obnovy a na tyto prostředky navázat i soukromé peníze. Celkem by tak mohlo jít až o 20 miliard korun, které nastartují dlouhodobé rozšiřování obecních bytových fondů,” uvedl Bartoš.

Navzdory vysokému zájmu o výstavbu bytů s ní v posledních osmi letech mělo nějakou zkušenost jen 37 % dotazovaných samospráv. Aktuálně mají celkem 38 projektů bytové výstavby s platným územním rozhodnutím nebo stavebním povolení. MMR proto zřídí síť expertů v regionech, kteří samosprávám nabídnou poradenství ohledně bytových projektů. Pomůžou například s tím, jak nastavit spolupráci s developerem nebo bankou. „Jedna věc jsou náklady na samotnou stavbu, pak je tady ale také otázka projektové přípravy. Především pro malé obce s omezeným rozpočtem je to velká zátěž, v rámci Národního plánu obnovy jsme proto už vyhlásili první výzvu ve výši 150 milionů korun, která obcím a krajům pomůže se zpracováním projektové dokumentace. Na příští rok už máme připravenou další výzvu s více než dvojnásobným objemem peněz,” dodal Bartoš.

Šetření sledovalo také, jak obce své byty pronajímají. Necelých 60 % z nich uvedlo, že používá krátkodobé nájemní smlouvy. Jako důvody zmiňovaly potenciální problémy s platební morálkou nových nájemníků, obavy z poškození bytu nebo narušování soužití v domě. Po různě dlouhém zkušebním období samosprávy často nabízejí delší nájemní smlouvu. Celkem 80 % obcí eviduje dluh na nájemném v souhrnné výši 1,2 miliardy korun – medián dosahuje 600 tisíc korun. Lidé v bytové nouzi se na celkové dlužné částce podílejí pouze z 10 %. 

Nějaké poradenství v oblasti bydlení poskytuje obyvatelům 81 % obcí, v naprosté většině se ale jedná o součást jiné sociální práce. Jen 13 % obcí s rozšířenou působností poskytuje přímo poradenství specializované na bydlení, navíc se zpravidla jedná o časově omezené projekty. Návrh zákona o podpoře v bydlení počítá se zřízením kontaktních míst, která by poskytovala poradenství i podporu v bydlení. Vzniknout by měla na všech obcích s rozšířenou působností, přičemž financování pokryje příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti. Více než polovina dotčených samospráv uvedla, že má o kontaktní místo zájem, pokud bude mít zajištěné peníze na provoz a konkrétní nástroje pomoci. „Některá velká města v Česku už kontaktní místa pro bydlení zřídila sama a osvědčila se jim. Jsme přesvědčeni, že tato podpora musí být systémová a dostupná po celé zemi. Určitě není správné, aby v jednom místě se člověku dostalo pomoci s bydlením a o pár desítek kilometrů dál už ne. Pokud podporu nenastavíme plošně, může dojít k přetížení obcí, které ji už dnes nabízejí,” prohlásil Bartoš.

Průzkumu se v závěru letošního března zúčastnilo více než 60 % všech obcí s rozšířenou působností nebo pověřeným úřadem. Celkem to bylo 242 samospráv, které vlastní necelých 150 tisíc bytů. Jde o reprezentativní vzorek z hlediska velikosti i regionálního rozložení. „Ať už je to příprava zákonů nebo investičních programů, je třeba vycházet z kvalitních dat. Ta nám v případě politiky bydlení dosud citelně chyběla. Studie Obecní bydlení je součástí naší snahy co nejdříve splatit tento dlouhodobý dluh. Díky patří našim analytikům na ministerstvu i Svazu měst a obcí ČR, který se na šetření podílel,“ uvedl Bartoš. Celou studii Obecní bydlení je možné najít na stránkách MMR zde.

Přidejte si ParlamentníZprávy.cz ke svým zdrojům na Seznam.cz nebo Google News.

Piráti
Pirátihttps://www.pirati.cz
Česká pirátská strana (registrovaná zkratka Piráti) je česká liberálně progresivní politická strana založená v roce 2009.