DomůZprávy a názoryTiskové zprávyVláda jednala o transformaci České pošty, do Parlamentu předloží i novelu zákona...

Vláda jednala o transformaci České pošty, do Parlamentu předloží i novelu zákona o investičních pobídkách

-

​​​​​​​Ztrátová Česká pošta by měla v nadcházejících dvou letech projít zásadní transformací, která zefektivní její činnost a povede k ekonomické stabilizaci tohoto státního podniku. Základní parametry této transformace projednala vláda Petra Fialy na schůzi ve středu 22. března 2023. Zabývala se také návrhem novely zákona o investičních pobídkách a rozhodla o prodloužení kompenzací pro ubytovatele válečných uprchlíků z Ukrajiny.

Ekonomická stabilizace České pošty při zachování dostupnosti nabízených služeb v potřebném rozsahu je hlavním cílem plánované transformace tohoto státního podniku, kterou ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem a vedením České pošty připravilo Ministerstvo vnitra. Česká pošta se ocitla v dlouhodobě neřešených ekonomických problémech a potýká se také s permanentním poklesem zájmu o některé její služby.

„Pošta má dva základní problémy. Je to špatné financování, respektive dluh, který tady zanechala minulá vláda, která si u pošty objednávala řadu služeb, ale neplatila za ně. Neposkytla dostatečné finanční prostředky, takže je tam ztráta z provozu služeb, která se shromažďovala po léta a předcházející vláda neudělala vůbec nic pro to, aby si s tou situací poradila. Druhý velký problém, který občané pociťují a zmiňují, je kvalita služeb a celkové fungování České pošty,“ shrnul aktuální situaci premiér Petr Fiala.

Vládou podpořená transformace má spočívat především ve fyzickém oddělení státních a komerčních služeb včetně změny právní formy komerční části podniku na akciovou společnost, která zůstane ve stoprocentním vlastnictví státu. Součástí plánu je širší využívání poštovních poboček jako kontaktního místa občanů se státní správou a také jejich postupná redukce ze současných 3 200 na 2 900.

„Naše vláda v žádném případě nechce dopustit, aby Česká pošta, která poskytuje řadě občanů, a hlavně seniorům třeba, nenahraditelné služby, zkolabovala nebo zkrachovala, a podle toho také postupujeme,“ konstatoval předseda vlády. „Pro občany je důležitá především jedna věc a to sdělení zní od naší vlády naprosto jasně: My jsme připraveni Českou poštu zachránit, dostat ji do kondice a díky našim krokům nebude muset pošta odcházet z obcí, ve kterých je v tuto chvíli jedna pobočka a kde jsou její služby nenahraditelné,“ zdůraznil premiér Fiala.

Další informace naleznete v tiskové zprávě Ministerstva vnitra na https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22437217&docType=ART.

Vláda schválila také návrh novely zákona o investičních pobídkách a novelu nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, kterými mění dosavadní pravidla projednávání žádostí o udělení investiční pobídky a parametry pro jejich schválení. S výjimkou strategických investičních akcí už o jejich schválení nebude rozhodovat vláda, ale Ministerstvo průmyslu a obchodu podle zadaných kritérií. Jejich posuzování se tak vrátí k praxi platné před rokem 2019.

„Měníme podmínky pro udělení investičních pobídek tak, abychom se zaměřili na podporu projektů s vysokou přidanou hodnotou, které budou přispívat k posunu české ekonomiky do vyšších technologických pater, k vyšší produktivitě práce. Investice s nízkou přidanou hodnotou budou moci být podpořeny výhradně v regionech, které se potýkají například s výraznou nezaměstnaností,“ upřesnil premiér Fiala. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu na https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-schvalila-zmenu-systemu-investicnich-pobidek–cilem-je-podpora-investic-s-vyssi-pridanou-hodnotou—273297/.

Kabinet změnil také tři nařízení vlády, která se vztahují k zákonům označovaným jako lex Ukrajina. O rok, do 31. března 2024, prodloužila platnost nařízení, které řeší vyplácení kompenzací pro obce, kraje a další ubytovatele, kteří poskytují válečným uprchlíkům z Ukrajiny nouzové ubytování a dočasné nouzové přístřeší. O tři měsíce, do 30. června, se prodlužuje nařízení, na jehož základě je vyplácen tzv. solidární příspěvek domácnostem, které uprchlíkům poskytly přístřeší ve svých domácnostech či bytech. Podmínky pro vyplácení se přitom nemění. Další informace o vyplácení příspěvku pro solidární domácnost obsahuje tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí na https://www.mpsv.cz/documents/20142/4552532/TZ_solidarni_prispevek_kontroly_22.3.2023.pdf/137686aa-8410-bf49-4e24-68c0a8c10a1e.

O rok, do 31. března 2024, se prodlužuje nařízení vlády o nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky. Současně se rozšiřuje výčet výjimek z nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území ČR podávaných na zastupitelských úřadech na Ukrajině například o žádosti za účelem sloučení rodiny, žádosti českých krajanů či žádostí o udělení modré karty.

Vláda odsouhlasila také udělení podpory společnosti Agentura Cyklistika na uspořádání mistrovství světa v cyklokrosu v roce 2024 v Táboře. Vláda chce této významné sportovní akce pořádané v tradiční baště cyklokrosu využít k propagaci České republiky v zahraničí a k podpoře podnikatelského prostředí v regionu. Organizátorům stát prostřednictvím Národní sportovní agentury přispěje částkou až 28 milionů korun.

Projednala také dalších pět nařízení vlády, která do roku 2027 stanoví podmínky pro vyplácení hlavních zemědělských dotací v oblastech ekologického zemědělství, šetrného hospodaření, zmírňování dopadů klimatické změny i pomoci producentům posílit jejich postavení při vyjednávání s obchodními řetězci. Podrobnosti obsahuje tisková zpráva Ministerstva zemědělství na https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2023_zemedelske-dotace-prispeji-v-pristich.html.

Přidejte si ParlamentníZprávy.cz ke svým zdrojům na Seznam.cz nebo Google News.

ODS
ODShttps://www.ods.cz
Občanská demokratická strana (ODS) je česká liberálně konzervativní pravicová strana založená v roce 1991.