DomůZprávy a názoryTiskové zprávyJaromíra Vítková (KDU-ČSL): Evidence zemědělských pozemků a nakládání s nimi

Jaromíra Vítková (KDU-ČSL): Evidence zemědělských pozemků a nakládání s nimi

-

Evidenci zemědělských pozemků je podle lidovecké senátorky Jaromíry Vítkové nutno sjednotit. Ve veřejném registru půdy a katastru nemovitostí je totiž stejný pozemek vedený pod dvěma různými kategoriemi. To podle senátorky přináší nejasnosti, jak s pozemkem nakládat. Jaromíra Vítková proto kontaktovala ministryni životního prostředí Annu Hubáčkovou (za KDU-ČSL), která přislíbila novelizaci zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.


„Obrátilo se na mě několik lidí z mého senátního obvodu Blansko během října 2021 ve věci problematiky ochrany a evidence zemědělských pozemků a nakládání s nimi. Jedná se o případy, kdy je pozemek vedený v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost. Ovšem ve veřejném registru půdy (LPIS) je tentýž pozemek vedený jako orná půda. Zemědělec pozemek rozorá na základě evidence ve veřejném registru půdy a dokonce bere na tento pozemek i dotace na hospodaření na orné půdě. Trvalé travní porosty mají zásadní význam pro zadržování vody v krajině a tímto postupem může dojít k poškození zemědělské půdy,“ sděluje senátorka Jaromíra Vítková.
 
Jedná o problematiku zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu. Ustanovení § 2 stanoví, že zemědělskou půdu evidovanou v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost lze změnit na ornou půdu jen se souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. V § 3 odst. 4 jsou stanoveny výjimky. Tato problematika činí v praxi problémy.
 „Koncem roku 2021 jsem si vyžádala vyjádření Ministerstva zemědělství ČR, Státního fondu životního prostředí a odboru životního prostředí Jihomoravského kraje. Ale vyjádření nebyla ve shodě. Vzhledem k tomu, že se jedná o problematiku v zákoně, kterou je třeba řešit komplexně, obrátila jsem se nyní na ministryni životního prostředí Anna Hubáčkovou (za KDU-ČSL) a ministra zemědělství Zdeňka Nekulu (KDU-ČSL) s tímto podnětem a prosbou o součinnost. Paní ministryně Hubáčková mi do 14 dní odpověděla, že v současné době je připravována novelizace zákona o ochraně zemědělského půdního fondu a v rámci novelizace bude upraven i příslušný § 3 odst. 4 písm. b, aby se eliminovaly nežádoucí stavy, kdy jsou trvalé travní porosty rozorávány bez souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu,“ shrnula senátorka.


Přidejte si ParlamentníZprávy.cz ke svým zdrojům na Seznam.cz nebo Google News.

KDU-ČSL
KDU-ČSLhttps://www.kdu.cz
KDU-ČSL (do roku 2019 oficiálně Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová), též lidovci, je česká křesťansko-demokratická politická strana.