DomůZprávy a názoryTiskové zprávyOchrana obětí domácího násilí má mezery, shodli se odborníci na kulatém stolu...

Ochrana obětí domácího násilí má mezery, shodli se odborníci na kulatém stolu v Senátu, který organizovala senátorka Jitka Seitlová (KDU-ČSL)

-

Zavedení jednotné právní definice domácího násilí, odstranění stávajících bariér v pomoci obětem nebo přínosy přijetí samostatného zákona o domácím násilí. To jsou některá z témat, o kterých dnes diskutovali zákonodárci, zástupci ministerstev i organizací poskytující pomoc obětem domácího násilí na kulatém stolu konaném na půdě Senátu. 


 


„Stále se setkávám s případy obětí domácího násilí, které se dostávají do neřešitelných situací. Je to nejsmutnější u obětí, kterými jsou děti. Systém právní ochrany můžeme zlepšit sladěním roztříštěných a výkladově nejednotných předpisů v současných devíti zákonech. Rychlejší identifikaci domácího násilí a efektivnější pomoc očekáváme od zpracování jednotné metodiky pro úřady a instituce a posílení jejich informovanosti..“ uvádí místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová, která se problematice domácího násilí dlouhodobě věnuje a akci zorganizovala. 

Problém spočívá i v nejednotném právním výkladu. „V právním řádu chybí definice domácího násilí. To má přímý negativní dopad na to, jaké pomoci se může obětem domácího násilí dostat, neboť výklad tohoto nežádoucího jevu není jednotný. Domácí násilí má nejen podobu fyzického násilí, ale též vyhrožování, psychického týrání a emocionálního zneužívání a neomezuje se na sdílení společné domácnosti,“ vysvětluje Veronika Ježková, vedoucí právních služeb organizace proFem, která poskytuje obětem domácího násilí pomoc. 

Ochraně obětí domácího násilí by pomohlo přijetí samostatného zákona o domácím násilí, který sjednotí roztříštěnost nástrojů ochrany obětí a umožní v budoucnu flexibilně reagovat na společenské změny, které mají na výskyt a latenci domácího násilí vliv,“ doplňuje Branislava Marvánová Vargová, vedoucí Informačního a poradenského centra ROSA, které taktéž poskytuje obětem domácího násilí komplexní pomoc.

Domácí násilí zůstává závažným problémem české společnosti. Jedná se o jednu z nejčastějších forem násilí, která má zásadní negativní dopady na životy obětí i celé společnosti. Zlepšení ochrany obětí domácího násilí je prioritou vlády ČR vyjádřenou také v jejím programovém prohlášení. Úřad vlády aktuálně zahajuje přípravu nového akčního plánu prevence domácího a sexuálního násilí. Podněty, které dnes na kulatém stole zazněly, využijeme při jeho přípravě a jsme také připraveni koordinovat případné legislativní změny,“ uvádí Radan Šafařík, ředitel odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády. 


Přidejte si ParlamentníZprávy.cz ke svým zdrojům na Seznam.cz nebo Google News.

KDU-ČSL
KDU-ČSLhttps://www.kdu.cz
KDU-ČSL (do roku 2019 oficiálně Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová), též lidovci, je česká křesťansko-demokratická politická strana.