DomůKomentářeVyhlásí Putin mobilizaci? Co by to znamenalo?

Vyhlásí Putin mobilizaci? Co by to znamenalo?

-

Během úspěšné ukrajinské ofenzívy se urychlily data konání referend o připojení k Rusku na okupovaných územích, současně ruská státní duma zpřísňuje tresty za odmítnutí narukovat či dezerci. Putin by po pseudoreferendech mohl rychle připojit okupovaná území k Rusku, vyhlásit Ukrajině válku a mobilizovat miliony ruských občanů na obranu nové „vlasti“. Co by mohlo následovat rozebírá analytik Kamil Galeev:

Pokud jde o mobilizaci, Putin ji skutečně může vyhlásit. Ale bude to riskantní rozhodnutí. SSSR udržoval masivní infrastrukturu pro totální mobilizaci, která byla většinou rozebrána v postsovětském Rusku. Mobilizace s větší pravděpodobností vyvolá politický chaos.

Představte si, že by vláda vyhlásila totální mobilizaci a miliony mladých mužů jsou povolány do armády. Co dál? Nyní je musíte:

 1. otestovat a přidělit je (kdo kam jde),
 2. vycvičit a vyzbrojit je,
 3. ubytovat a nakrmit je,
 4. umístit je pod schopné důstojníky a poddůstojníky.

Abyste mohli provést body 1 až 4 v případě války, musíte udržovat obrovské nadměrné kapacity v době míru. A Sovětský svaz to dělal. Jedním z důvodů, proč byla sovětská armáda tak strašně přehnaná, je to, že udržovala obrovské nadměrné kapacity jen pro případ mobilizace.

Sovětská armáda udržovala spoustu přebytečných cvičných škol a středisek, cvičišť, místností pro ubytování vojáků, přebytečného arzenálů a skladišť všeho možného. Mnohem více než by kdy bylo potřeba v době míru. Sovětská armáda navíc udržovala spoustu „nekompletních“ vojenských jednotek – pro každý případ. Byly to vojenské základny s veškerou infrastrukturou a výzbrojí, spoustou důstojníků a poddůstojníků a velmi, velmi málo vojáků. Tyto jednotky nemohly a neměly bojovat v normální době.

Neúplné jednotky byly udržovány pro jeden jediný účel. Až SSSR zahájí totální mobilizaci a odvede miliony lidí do armády, tyto jednotky je pohltí. Nadbyteční důstojníci dostanou pod velení tuny vojáků. A nekompletní jednotky se stanou plnými.

Jinými slovy, velká část sovětské armády nebyla a nemohla být funkční v době míru. Nebyly to funkční jednotky, ale rámy vojenských jednotek, které by byly naplněny lidským masem pouze v případě totální mobilizace. To byl jejich jediný účel.

Po mnoho desetiletí SSSR udržoval veškerou infrastrukturu pro totální mobilizaci, ale nikdy ji nespustila. Bylo to strašně drahé. Sovětský svaz vynaložil veškeré úsilí na udržení své přebujelé armády, ale po jeho pádu se ruské vojenské výdaje zhroutily. V první polovině 90. let 20. století vojenský establishment odmítl přijmout novou realitu a požadoval financování armády na téměř sovětské úrovni (nemožné).

Ve skutečnosti chronicky podfinancovaná armáda ztratila své kapacity. V letech 1991-1996 prošlo Rusko de facto demilitarizací. Řekl bych, že zlom nastal kolem roku 1997. Vezměme si vojenský průmysl. Kolem roku 1997 se oficiální narativ „konverze“ (=vyrábět civilní zboží a platit vlastní účty) změnil na narativ „přežití“ (= které vojenské závody skutečně přežily?).

Myslím, že to bylo z velké části důsledkem čečenských válek. Někdy kolem roku 1996-1997 se Kreml rozhodl zastavit de facto demilitarizaci a pokusit se maximalizovat své vojenské kapacity s těmi minimálními zdroji, které měl. A tak jmenovali Sergejeva ministrem obrany.

Když to trochu zobecním, řekl bych, že koncept Sergejeva byl:

 1. vybudovat tak silné strategické raketové síly, jak jen můžeme,
 2. udržovat malý expediční kontingent pro zahraniční války.

Teoreticky to tak je. Ve skutečnosti kolem roku 1997 měl peníze jen na (1), ale ne na (2). Přesto eidos nové ruské armády vypracovaný v Sergejevově éře byl:

 1. Velmi silná „raketová“ paže (vysoká priorita)
 2. Ne tak silná armáda „pozemní armády“ (nízká priorita)

Ve skutečnosti musíme být schopni zahájit omezenou zahraniční expedici. Sergejev byl příliš zaneprázdněn budováním (1). Navíc jeho zdroje byly omezené. Takže to byl teprve Serdjukov, kdo ve skutečnosti začal budovat (2) – silnou pozemní armádu ve stylu expedičního korpusu.

Moderní, funkční, ale omezená velikost pozemních sil. Máme štěstí, že Putin toho chlapa vyhodil a vyčistil svůj tým. Jinými slovy, eidos ruské armády po roce 1997 činily:

 1. Silné strategické raketové síly.
 2. Silný expediční korpus, omezená velikost.

V tomto paradigmatu nebylo místo pro armádu totální mobilizace sovětského stylu. Nové paradigma vyloučilo možnost mobilizace.

Nové ruské vedení se de facto vzdalo jakýchkoli plánů totální mobilizace. Nechápejte mě špatně, nešlo o záchranu lidských životů. Jednalo se z velké části o optimální alokaci finančních prostředků. Pokud potřebujete stavět (1) i (2), musíte snížit ostatní výdaje.

Jakmile ruské vojenské vedení přijalo myšlenku, že přežije s velmi omezeným rozpočtem (1997), muselo přijmout velmi ekonomický a účetní styl myšlení. Efektivita, optimální alokace zdrojů. Snižte neefektivní výdaje a investujte do něčeho efektivnějšího.

Jaké výdaje byly v jejich novém paradigmatu nejméně efektivní? Tedy vše, co souvisí se zastaralým sovětským paradigmatem. Vše potřebné pro celkovou mobilizaci. Nadměrná infrastruktura, nadměrné jednotky, nadměrné kádry, to vše byly neefektivní výdaje, které bylo třeba snížit.

Proto je Serdyukov tak nenáviděn. Pravidlo. Pokud je někdo v profesionální korporaci všeobecně nenáviděn, téměř vždy to znamená, že jedná proti firemním zájmům. Serdjukov omezoval nadměrnou infrastrukturu a jednotky, propouštěl lidi. Proto nenávist.

Demontáž infrastruktury vybudované pro totální mobilizaci, vyhození důstojníků, kteří měli mobilizované vést, demontáž „nekompletních“ armádních jednotek znamenala, že ruská armáda ztratila kapacitu absorbovat miliony nových rekrutů.

To neznamená, že Putin nevyhlásí mobilizaci. To jen znamená, že by bylo opravdu hloupé, kdyby to udělal. Neexistují žádné připravené školy a pozemky pro školení nových rekrutů. Neexistují žádné přehnané touhy je cvičit. Nejsou zde žádní připravení důstojníci, kteří by je vedli.

Paradoxně je mnohem těžší provést řádnou mobilizaci v průběhu zahraniční války. Za prvé, většina schopných důstojníků, kteří mohli vycvičit a vést nové rekruty, je na Ukrajině. Mnoho z nich je již mrtvých. Mnoho kádrových jednotek, které mohly sloužit buď jako „houby“, absorbující nové rekruty, nebo jako zdroj důstojníků/poddůstojníků pro nové jednotky, je již zničeno.

Putin rozhodně může zahájit mobilizaci. Ale z těchto rekrutů prostě nebude schopen vybudovat schopnou armádu. Neexistuje žádný rám, který by mohl absorbovat tuto novou potravu pro děla a vytvořit tak nové schopné vojenské jednotky. Ve skutečnosti je nyní mobilizace mnohem méně výhodná než před 7 měsíci.

Nyní k tomu přidejte logistický problém. Rusko je absurdně centralizovaná země. Všechny letecké společnosti, všechny auto trasy a hlavně všechny železnice jsou soustředěny v jednom jediném uzlu. Městu Moskva. To je zdaleka nejdůležitější logistický uzel v zemi.

Dovolte mi uvést příklad. Vezměme si statistiku budovy skladu, 2004-2009. Jak vidíte, lví podíl nových skladů se staví v Moskvě (červená). Z logistických důvodů bude téměř veškeré zboží v Rusku procházet Moskvou a bude zde skladováno. To samé s vojáky.

Stejně jako obchodní toky nutně procházejí Moskvou a zboží se skladuje v moskevských skladech, budou tudy procházet i lidské toky. V případě mobilizace bude Moskva zaplavena mobilizovanými jednotkami. Mnozí z nich tu zůstanou na dlouho (kvůli špatné logistice).

V případě mobilizace budou:

 1. tuny nových, nemotivovaných rekrutů,
 2. vědomých si, že budou posláni na Ukrajinu, kde pravděpodobně zemřou nebo budou zmrzačeni,
 3. uvíznou v Moskvě, v blízkosti sídla moci.

To je revoluční situace. To je mimochodem přesně scénář revoluce z roku 1917 v Rusku. V listopadu 1916 Nicholas začal podezírat svého ministera pro vnitřní záležitosti Protopopova z neloajality a začal prověřovat další kandidatury. Nabídl protopopovskou pozici Krzhyzhanovskému.

Krzhyzhanovsky řekl ano, mohl bych být ministrem, ale měl podmínku. V císařském hlavním městě Petrohradu bylo ubytováno 460 000 záložních vojáků. Jsou to mobilizovaní rolníci, velmi nemotivovaní. Vědí, že budou brzy posláni do zákopů první světové války, kde zemřou. Chtěl, aby:

 1. Některé z nich přemístili na městskou policii s výjimkou z vojenské služby.
 2. Zbytek přemístili MIMO HLAVNÍ MĚSTO.

To byla jeho podmínka, pokud měl přijmout post ministra. Nicholas to ignoroval. O 3 měsíce později padla Ruská říše. Nebyli to „dělníci“ nebo „rolníci“, kdo provedl únorovou a poté říjnovou revoluci. Jednalo se především o 460 000 branců petrohradské posádky. Kteří uvízli v hlavním městě kvůli logistice a ocitli se blízko sídla moci.

Text je českým překladem twitterového vlákna Kamila Galeeva.

Přidejte si ParlamentníZprávy.cz ke svým zdrojům na Seznam.cz nebo Google News.

Tomáš Martínek
Tomáš Martínekhttps://www.tomas-martinek.eu
2017-2021 poslanec Parlamentu České republiky, podnikatel, univerzitní lektor